Hopp til innhold

Frykter forslumming av kommunale boliger

Det blir mindre vedlikehold av kommunale boliger i Oslo neste år.

I budsjettet for neste år er det bestemt at Boligbygg må overføre nesten halvparten av inntektene sine til Oslo kommune. Og det er de kommunale boligene i hovedstaden som må lide.

Det får Oslo Kommunale Leieboerorganisasjon (OKL) til å se rødt.

– Vi synes jo det er helt forferdelig, og så lurer vi samtidig på hva pengene da skal gå til, hvorfor kan de ikke fortsette å gå til vedlikehold og denslags?, sier Lise Klægstad, styremedlem i OKL.

Frykter forslumming

441 millioner kroner skal Boligbygg betale til eier Oslo kommune neste år. Det er 80 millioner kroner mer enn i år.

Klægstad frykter det vil bidra til en forslumming av kommunale boliger i hovedstaden.

– Da vil jo folk bare gi blaffen i det som er rundt seg. Det ser vi allerede nå, hvordan det ser ut i enkelte gårder. Hvis dette fortsetter blir det ti ganger verre enn det noengang har vært.

Det er kollega Kirsten Askildsen enig i.

– Jeg tenker på loft og kjellere, der ser det ikke ut. Det står fullt av søppel overalt. Folk har bodd der, vi finner brukte sprøyter og flasker med urin. Det er ingen som rydder opp. Det er ganske gjengs for alle kommunale boliger, hvertfall i bydeler i øst.

Vanskelig å komme a jour

Boligbygg har ansvaret for 10 000 kommunale boliger. Direktør Jon Carlsen understreker at de vil forsøke å skåne beboerne, men innrømmer at det blir mindre å rutte med når mer penger skal overføres til kommunekassen.

Men med et vedlikeholdsetterslep på 1, 4 milliarder kroner er det ikke lett å komme a jour.

– Nei, det går ikke rundt, og vi vil nok få et økt vedlikeholdsetterslep. Vi kan ikke skifte ut heiser, rehabilitere baderom og gjøre utbedringer i samme takt som vi har gjort, sier Carlsen.

Kan det bety at boligene er i så dårlig stand at man ikke kan leie dem ut?

– Det vil vi prøve å unngå. Vi kan selvføgelig få noe økt ledighet og se at noen leiligheter ikke kan settes i stand for ny utleie, og sånn sett ikke vil være tilgjengelig for nye leietakere og for bydelen slik de burde være.

En stor utfordring

Boligbygg merker at hovedstaden har trangere økonomi, og Carlsen sier det også går ut over dem.

– På sikt vil det være en stor utfordring å ha så trange rammer som vi vil ha i 2012.

Oslo Kommunale Leieboerorganisasjon er i hvert fall ikke i tvil om at dårligere vedlikehold er en uheldig konsekvens. Hovedstadens kommunale boliger har heller behov for oppgradering.

– Det er mye det! For eksempel å pusse opp oppganger, gjøre forefallende arbeid innendørs og utendørs, og noen steder trenger man også nye kraner, sier Klægstad.

– Det blir ikke forslumming

Byråd for kultur og næring, Hallstein Bjercke, sier det ikke vil bli en forslumming av de kommunale boligene, til tross for at Boligbygg må overføre nesten halvparten av inntektene sine til Oslo kommune neste år.

– Nei, det var det i gamledager det ble forslumming, men eiendomsreformen endret på dette. Boligbyggs oppgave er å bidra til et systematisk og godt vedlikehold av de kommunale boligene. Det har de gjort og har brukt 2,3 milliarder bare siden 2003. I 2011 pusset man opp 600 bad, sier Bjercke.

Saken fortsetter under bildet

Hallstein Bjercke

Byråd for kultur og næring, Hallstein Bjercke.

Foto: NRK

Han sier at Boligbygg som alle andre kommunale foretak i denne kategorien, må bidra inn i de kommunale budsjettene.

Dette blant annet for å dekke kostnader til bostøtteordningen, men også til skole, barnehage og andre kommunale oppgaver.

– Boligbyggs viktigste oppgave er å sørge for at standarden på de kommunale boligene er god og blir bedre, men det er selvfølgelig store utfordringer og det vil det være i noen år framover, sier Bjercke.

– Bare tull!

Ingvild Reymert fra Norsk Studentunion

Bystyrerepresentant for SV, Ingvild Reymert

Foto: Silje Hagen, NRK

Bystyrerepresentant for SV, Ingvild Reymert, reagerer på at byråden påstår at neste års budsjett ikke vil bidra til forslumming av de kommunale boligene.

– Alle vet, inkludert etaten, at det er store vedlikeholdsetterslep og at man allerede i dag har problemer og utfordringer med å holde de kommunale boligene ved like. Så dette er bare tull!

SV og Arbeiderpartiet har foreslått å bevilge mer midler til de kommunale boligene.

– Dét er viktig fordi alle i Oslo, også de som bor i kommunale boliger, skal få verdige boforhold, sier Reymert.