Frykter for personvern ved bruk av bankkort på sykehus

Helsedirektoratet får flere bekymringsmeldinger om at helseforetak gir ut for mye informasjon om pasientenes helseforhold og diagnose når de betaler med bankkort.

Bente E. Svendsen

Bente E. Svendsen fra Sarpsborg mener det er unødvendig at banken får vite hvilken sykehusavdeling du har vært på når du betaler med bankkort. Det skal ikke skje, påpeker Helsedirektoratet.

Foto: Bengt-Eigil Ruud / NRK

Etter å ha vært på en undersøkelse ved Sykehuset Østfold opplevde Bente E. Svendsen fra Sarpsborg at det stod på bankutskriften hvilken avdeling hun hadde vært på, noe som fikk henne til å reagere.

– Banken har ikke krav på å vite hvilke avdelinger man har vært på, sier hun.

– Jeg skjønner at Sykehuset Østfold har tenkt at systemet er enkelt for økonomi, regnskap og budsjett, men man glemmer helt klart personvernbiten, sier Svendsen.

– Skal unngås

Personvernombud i Helsedirektoratet, Ellef Mørk, forteller at han har fått flere bekymringsmeldinger på at helseforetak gir for mye informasjon i forbindelse med kortbetaling. Han gir Bente E. Svendsen rett i at dette ikke skal skje.

– Vi har retningslinjer for dette og der står det at avdelingsnavn som kan knyttes til diagnose eller helseforhold skal unngås. Dette er sykehusets ansvar, forteller Mørk.

Jobber med forbedring

– Personvern er ekstremt viktig for et sykehus. Dette er noe vi jobber med hele tiden og vi prøver å forbedre oss på alle områder for å sikre pasientene best mulig, sier fagdirektør ved Sykehuset Østfold, Stein Bruland.

Han tør ikke påstå at ikke avdelingsnavnet kan ha kommet med ved noen tilfeller, men understreker at det ikke er slik systemet skal fungere.

– Det skal ikke fungere slik, det kan ha skjedd i en overgangsfase når vi byttet systemer og slikt, men målet vårt er helt klart at dette ikke skal komme frem annet enn at man har vært på en undersøkelse eller konsultasjon, sier Bruland.