Frykter for folkets sikkerhet

Den amerikanske ambassadøren i Norge er svært skuffet over behandlingsstopppen for den nye ambassaden på Huseby. Nå frykter han for Osloborgeres sikkerhet.

USAs ambassade
Foto: Arkivfoto:Cornelius Poppe, Poppe, Cornelius

Ambassadøren meiner dette er en trenering av flytteprosessen og sier de kan bli nødt til å sette i gang nye sikkerheitstiltak i Henrik Ibsensgate hvis ambassaden bli tvungen til å bli der for en lengre periode.

Benson K. Whitney

Benson K. Whitney

Foto: Stig Morten Waage / NRK

Et flertall i bystyret vedtok i går å stoppe behandingen av byggesaken for den nye ambassaden på Huseby. Årsaken er at den rettslige behandlingen av saken ikke er ferdig.

Den amerikanske ambassaden mener dette vil sinke prosjektet betraktelig og skape ny usikkerhet.

- Med gårsdagens beslutning hindrer Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og andre Norge i å oppfylle sine forpliktelser til internasjonale avtaler så vel som det norske folks sikkerhet, sier den amerikanske ambassadøren i Norge, Benson K. Whitney i en pressemelding.

Frykter terror

Han påpeker at terrortrusselen mot diplomatiske mål er reell, noe som har vist seg klart og tydelig gjennom pågående terrorsaker i Norge og andre steder Europa, og andre hendelser i den senere tid.

- Vi håper virkelig at gårsdagens beslutning ikke resulterer i fare for ambassadens norske og amerikanske ansatte, eller de mange som bor, jobber, går på skole eller reiser i ambassadens nærområd, sier Whitney.

Les også: Ting tar tid i Husebyskogen

Ambassadøren sier at de ikke føler seg trygge på at dette er den siste politiske innblandingen i det som skulle være en administrativ prosess.