Frykter flere brannulykker på campingplassene i sommer

Hvert år er det i underkant av 50 campingbranner her til lands. I år er det norgesferie som gjelder, og det betyr ekstra mange uerfarne turister på campingplassene.

Brannsikkerhet

Brannvesenet frykter flere brannulykker på campingplassene i sommer på grunn av mange uerfarne campingturister.

Foto: Caroline Utti / NRK

– Jeg har faktisk opplevd en husbrann tidligere. Derfor er jeg ekstra oppmerksom på brannsikkerhet nå, sier Tonje Grønstad.

Hun er én av dem som har begitt seg ut på campingferie med familien i sommer.

Campingvognen, som hun kjøpte for to måneder siden, står parkert på Gol campingsenter i Hallingdal.

Strøm

Tonje Grønstad og sønnen er på campingferie i Hallingdal i sommer.

Foto: Caroline Utti / NRK

Grønstad har tenkt nøye gjennom mulige brannfarer.

– Jeg passer på å ta ut stikkontakter og skru av gassen. Nå bruker vi ikke gassen inne i vognen. Vi griller heller ute, sier Grønstad.

Hvert år bor det rundt 15.000 mennesker på Gol campingsenter i høysesongen. Det kan by på utfordringer knyttet til brannsikkerhet.

– Det er masse folk på campingen nå. Da må man ta ekstra hensyn. Det handler jo om å bruke hodet og tenke seg litt om, sier Grønstad.

Campingplass

Om sommeren kan det bli stappfullt på landets campingplasser.

Foto: Caroline Utti / NRK

Frykter flere brannulykker

Hvert år er det i underkant av 50 campingbranner her til lands. Så langt i år er det registrert ti campingbranner. Det inkluderer en dødsbrann der én person omkom.

I sommer er det ventet mange uerfarne campingturister på veiene. Det gjør at brannvesenet frykter flere brannulykker.

– Skrekken er hvis det er kraftig vind. Da kan det oppstå brann med spredning fra vogn til vogn, sier Ingar Danielsen.

Brannfyr

Ingar Danielsen er leder for forebyggende avdeling i Hallingdal brann- og redningstjeneste.

Foto: Caroline Utti / NRK

Han er leder for forebyggende avdeling i Hallingdal brann- og redningstjeneste. Brannvesenet har regelmessige tilsyn på campingplasser over hele landet hvert år.

For å forebygge større branner, er det viktig å ha fokus på røyk- og gassvarslere, forteller Danielsen.

– Mange har gamle røykvarslere, manglende slukkeutstyr, dårlige gassanlegg og lite fokus på brannsikkerhet generelt. Det er viktig å ha brannsikkerhet i bakhodet hele tiden.

Danielsen trekker frem gasslekkasje som den største branntrusselen.

– Får du en gasslekkasje, er den både kvelende og eksplosiv. Hvis det kommer en liten gnist da, kan hele vognen eller bilen gå i luften, sier Danielsen.

Strømkabelen er viktig

Også bruk av strømkabler kan være avgjørende for brannsikkerheten.

Steinar Børdalen er tilsynsingeniør i det lokale eltilsynet i Hallingdal. I sommer er han blant annet på Gol campingsenter for inspeksjon.

– Vi ser ofte at folk har for lange skjøteledninger. Noen kobler også flere ledninger sammen for å nå frem til strømuttaket. Det kan i verste fall skape brann.

Feilkobling og overdreven bruk av skjøteledninger er blant de vanligste feilene folk gjør, forteller Børdalen.

– Det stilles krav til strømkablene som brukes. De skal blant annet ikke være lengre enn 25 meter. Og så skal den være på 2,5 kvadrat. Så lenge det er i orden, skal det gå bra, sier Børdalen.

Strøm

Tilsynsingeniør i det lokale eltilsynet i Hallingdal, Steinar Børdalen, sjekker strømuttaket på campingplassen.

Foto: Caroline Utti / NRK