Frykter flere blir alvorlig psykiske syke

Fagmiljøene på sykehus i Oslo er redd for konsekvensene av kutt i sykehusbudsjettene.

Psykiatri

I Oslo må trolig hele psykiatrifeltet spare 200 millioner kroner de neste tre årene. (Illustrasjonsfoto).

Foto: LARTIGUE STEPHANE / PHOTOPQR/SUD OUEST

Budsjettene for psykisk helsevern og behandling av rusavhengige blir trolig kuttet med 200 millioner kroner de neste tre årene.

– Det betyr at vår evne til å yte tjenester blir redusert. Den viktigste kostnaden for oss er jo personell. Får vi mindre penger, blir det mindre penger til å ha folk i arbeid. Det betyr jo at omfanget av vårt tilbud det vil kunne bli redusert, sier avdelingsoverlege Jan Fredrik Andresen.

Avdelingen han leder på Diakonhjemmet er et av få tilbud til denne pasientgruppen i Oslo. Her behandles 12 pasienter som har dobbeltdiagnose, psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet.

– Det er et skreddersydd opplegg til pasienter med alvorlige sinnslidelser og omfattende rusmisbruk, sier Andresen.

Frykter folk blir sykere mens de venter på plass

Etter flere år med opptrapping innen psykiatri varsles nå kutt, ikke bare i behandlingen av dobbeltdiagnoser, hele psykiatrifeltet i må trolig spare 200 millioner kroner de neste tre årene i Oslo.

– Hvis vi får mindre kapasitet, så vil køen kan øke og det er uheldig. Jo fortere vi kommer i en hjelpeposisjon, dess mindre blir sykeligheten, sier Andresen.

– Så dere frykter at folk kan bli sykere?

– Det er en mulig konsekvens.

Må omorganisere arbeidet

Fagmiljøene i Oslo, mener hovedstaden har høyest andel i landet av psykisk syke og rusavhengige, fordi mange med disse problemene i distriktene flytter til sentrale strøk. Likevel er det i Oslo kuttene er størst.

Budsjettene er ikke vedtatt og skal behandles til våren. Målet er at innsparingene skal gjøres ved omorganisering av arbeidet og ikke skal ramme pasientene. Det sier fungerende fagdirektør i Helse Sør-Øst Folke Sundelin.

– Det er jo store budsjetter i utgangspunktet. V har ikke kuttet i midlene, så her er det snakk om prioriteringen mellom sektorene. Det er prioriteringer som det enkelte helseforetaket og styret nå arbeider med, sier Sundelin.

De ansatte er triste

– Det vi nå opplever i Oslo er på mange måter en begynnende reversering av den opptrappingsplanen som har vært inntil nylig, sier Andresen.

– Føles arbeidet bortkastet?

– Ikke bortkastet, for det har bidratt til mye god fagutvikling og nye, gode tjenester. Men det er jo litt forstemmende for oss som jobber i tjenesten. Vi har bygd opp noe vi trodde skulle vare over tid, også opplever vi at etter kort tid etter at man er i ferd med å bygge det ned igjen.