Frykter en horde av høytlønte politikere i ny region

Viken kan få 40 millioner mer i utgifter til politikere enn de tre gamle fylkene til sammen, viser notat. SV frykter mange flere politikere med millionlønn etter sammenslåingen.

Fellesnemnda

I høst skal fylkesnemnda diskutere hvor mange heltidspolitikere som trengs i Viken, og hvor godt de skal betales.

Foto: Fredrikstad Medieverksted

Gjermund Skaar

SVs Gjermund Skaar mener det blir for mange godt betalte politikere i Viken.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

– Dette er et veldig feil signal å sende, at vi skal bruke mye mer penger på politikerlønninger samtidig som tre fylker slås sammen, sier Gjermund Skaar som er gruppeleder for sosialistisk Venstreparti i Akershus Fylkesting.

Han er et av medlemmene i fellesnemnda som skal forberede sammenslåingen av Akershus, Buskerud og Østfold i 2020.

Helt siden det ble bestemt at Viken skal styres gjennom et parlamentarisk system med fylkesregjering, har Skaar vært overbevist om at det ville ende med flere heltidspolitikere enn i dag. Dette fordi administrasjonen skal ledes av en regjering av politikere og ikke en rådmann som i dag.

– Det vil bli en viking-horde av politikere, sier SV-eren syrlig.

Skal styres av fylkesråd

NRK har nå fått fatt i et notat som ble lagt fram av hovedprosjektleder i juni og beskriver en modell med rundt 35 heltidsstillinger:

  • 1 fylkesrådsleder
  • 7 fylkesråder
  • 8 rådgivere
  • 7 komiteledere
  • 10 gruppeledere

I det samme notatet er lønnen til fylkesrådene beregnet til 90 prosent av statsrådslønn. De fleste statsråder tjener opp mot 1,3 million kroner i året. De totale utgiftene til politikere og støttefunksjoner blir beregnet til 107 millioner kroner.

Til sammenligning er de samlete utgiftene i de tre fylkene i dag på 68 millioner kroner. Altså rundt 40 millioner kroner mindre. Hvor mange heltidspolitikere som lønnes av de tre fylkene i dag, går derimot ikke fram.

– Ingenting er bestemt

Ole Haabeth, fylkesordfører Østfold (Ap)

Ole Haabeth (Ap) fylkesordfører i Østfold.

Foto: Fredrikstad Medieverksted

Østfolds fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) leder arbeidsgruppen som jobber med politisk organisering i Viken. Han mener det er altfor tidlig å si noe om hvor mange heltidspolitikere det kan ende med.

–Vi har ikke snakket igjennom dette, verken om fylkesråd, gruppeledere eller ressurser til opposisjonen. Det er veldig uklart ennå. Men i løpet av et par måneder til høsten regner jeg med at vi har en anbefaling klar til fellesnemnda.

Han nevner at det er mulig å redusere antallet fylkesråder og la dem dele på sekretærene.

Han avviser også at det gullkantede lønnsnivået som er omtalt i det administrative notatet er forankret hos politikerne.

– Dette er bare et anslag og det har ikke vært diskutert, sier Ole Haabeth (Ap).

Fylkesordfører Anette Solli i Akerhus (H) innrømmer det vil bli flere poltikere, men at det dermed også vil bli færre administrativt ansatte.

– Vi skyver makt fra administrasjonen til politisk nivå, men det er ikke sånn at man vil komme ut med en stor ny post til lederlønn.

Møtes i dag

De 34 medlemmene av fellesnemnda skal møtes på Sundvolden fredag men uten at politikerlønninger eller organisering står på programmet.

I høst vedtok politikerne at den framtidige driften av Viken skal preges av nøkternhet.

«Det legges til grunn en parlamentarisk styringsmodell, som legger vekt på nøkternhet, åpenhet, gode vilkår for opposisjon og posisjon, samt et aktivt fylkesting».

Hva dette betyr i praksis for politikerstillinger og lønninger vil trolig bli heftig diskusjonstema i Viken framover.