NAF frykter dieselforbud på kommunale veier kan føre til mer forurensning

Oslo kommunes nye forslag om dieselforbud kan virke mot sin hensikt fordi flere vil velge riksveiene og stå i kø og forurense der, mener NAF. Mange aner heller ikke hva som er forskjellen på kommunale veier og riksveier.

Oslo er lei av å vente på staten og vil innføre akutt dieselforbud kun på kommunale veier. Mange synes det er vanskelig å vite hva som er en kommunal vei og hva som er en riksvei.

USIKRE BILISTER: Mange synes det er vanskelig å vite hva som er en kommunal vei og hva som er en riksvei.

– Det er grunn til å tro at det er vanskelig å gjennomføre, vanskelig å håndheve og vanskelig å respektere, sier kommunikasjonssjef i NAF, Inger Elisabeth Sagedal.

Oslo kommune er lei av å vente på staten og vil innføre akutt dieselforbud kun på kommunale veier på de mest forurensede dagene. Det betyr fritt fram for å kjøre på riksveinettet også når bylufta er som giftigst.

Inger Elisabeth Sagedal

Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Foto: Nadir Alam / NRK

– Dersom vi får et tiltak som bare gjelder på kommunale veier, frykter vi at det vil kanalisere trafikken inn mot riksveiene. Dermed får vi antakelig mer kø, og vi må huske at kø er noe av det verste man kan ha når det er snakk om utslipp.

– NOx-utslippene øker med 168 prosent når bilene stamper i kø, sier Sagedal.

Håper på staten etter hvert

Oslo kommune har per i dag ingen lovhjemmel til å innføre dieselforbud på statlige veier, men byrådet vil altså innføre forbudet selv om staten ikke er med på laget. Det krever en egen forskrift som nå er på høring.

Derfor er det umulig å innføre forbudet før neste vinter.

Samferdselsbyråd i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), er imidlertid ikke bekymret for at et forbud vil føre til økt trafikk på riksveiene.

Lan Marie Nguyen Berg Miljøpartiet De Grønne (MDG) er blitt byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

Lan Marie Nguyen Berg, samferdselsbyråd i Oslo (MDG).

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Vi vet at mange av de som kjører inn til Oslo, kjører inn til Oslo for å komme seg på jobb. Dette er et av mange viktige grep for å gjøre det mer attraktivt å bruke kollektivtransport. Jeg tror at vi kan få redusert biltrafikken betydelig på sterkt forurensede dager ved å innføre disse tiltakene, sier Nguyen Berg.

Usikkert hvordan et forbud skal håndheves

Samferdselsbyråden vet ikke nøyaktig hvordan et forbud skal håndheves, men tror de finner en løsning sammen med politiet.

– Vi har hatt et godt samarbeid med politiet i Oslo i veldig mange år, så jeg tror ikke dette kommer til å bli noe problem. Vi kommer til å finne gode løsninger for hvordan vi skal gjennomføre dette, sier Nguyen Berg.

I høringsbrevet fra Bymiljøetaten legges det også til grunn at politiet skal håndheve forbudet. Oslo politidistrikt vil ikke uttale seg om saken nå før de har satt seg inn i høringsdokumentet.

Første gang dieselforbudet ble vedtatt sa imidlertid politiet at det ville bli så godt som umulig å håndheve. Etter det NRK forstår, er det liten grunn til å tro at de har endret mening.

Luftforurensning

DIESELFORBUD: Pilestredet er kommunal vei, så her blir det kjøreforbud for dieselbiler på de mest forurensede vinterdagene.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix