Frykter brann i grensekontrollen

Brannsikkerheten må opp, ellers må kontrollvirksomheten ned, krever brannsjefen i Halden.

Ole Christian Torgalsbøen

Brannsjefen i Halden er bekymret for brannsikkerheten på Svinesund.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

På kontrollplassen på Svinesund står vogntogene tett i tett. Noen sjåfører venter på å få papirene i orden, noen tar seg den pålagte hviletiden og noen sitter med et vogntog som ikke får kjøre inn i landet fordi det ikke er i bra nok stand.

Samlet utgjør de en stor brannrisiko, forteller brannsjefen i Halden, Ole Christian Torgalsbøen:

– Det verste som kan skje er en brann som veldig fort vil kunne spre seg. Det står jo vogntog med farlig gods her. Man vil da kunne få en brann med mange kjøretøyer.

Ole Christian Torgalstøen

Det er kort avstand mellom vogntogene.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

Det at man ikke har fått alvorlige personskader, i verste fall dødsfall her ute, det skal man bare være glad for.

Ole Christian Torgalsbøen, brannsjef i Halden

Ser mange farlige situasjoner

Når vogntog står på Svinesund over lengre tid, går livet sin gang blant sjåførene. De lager mat, sover i bilene, og noen velger å reparere bilene på kontrollplassen. Brannsjefen forteller om mye brannfarlig virksomhet.

– Det er alt fra at man skifter dekk til at man sveiser og reparerer på kjøretøy uten å ha nødvendig redskap og kompetanse. Vi ser også matlaging. Folk blir stående her i to tre dager – opptil fire måneder.

– Det er varmearbeider, sveising, noen sjåfører ligger under tunge kjøretøy uten sikkerhetsutstyr. Så det at man ikke har fått alvorlige personskader, i verste fall dødsfall her ute, det skal man bare være glad for.

Ønsker døgnbemannet brannstasjon på Svinesund

Brannvesenet i Halden er dimensjonert etter antall innbyggere i kommunen. En brann i et vogntog på Svinesund kan fort ha spredd seg før en brannbil fra Halden er på plass, forteller brannsjefen. Han mener brannvesenet bør være til stede på Svinesund hele døgnet.

– Vi ser for oss en døgnbemannet brannstasjon hvor brannfolk kan bistå både Statens vegvesen og Tollvesenet i forhold til kontroller, sier han.

Svinesund

Bygg G kan bli brannstasjon.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

Brannsjefen forteller om god kontakt med Statens vegvesen som disponerer et bygg brannvesenet raskt kan ta i bruk.

– Her er det bare å få opp porten og få inn brannbilen så er infrastrukturen på plass, sier Torgalsbøen.

Færre kontroller hos Statens vegvesen

Inntil beredskapen på Svinesund er bedret har Statens vegvesen valgt å redusere kontrollaktiviteten på grensa. Det vil si at færre av de trafikkfarlige vogntogene har blitt holdt igjen på Svinesund. Det bekrefter avdelingsdirektør i Statens vegvesen region Øst, Kjetil Wigdel:

– Ja, det har vi dessverre måttet gjøre i en periode. Nå gjør vi en god del tiltak for å komme opp på det kontrollnivået vi ønsker.

– Vil Statens vegvesen bidra til å få en brannstasjon på Svinesund?

– Først setter vi i gang en god del tiltak på Svinesund som vi har avtale med brannvesenet om at vi gjennomfører først. Så kommer vil tilbake til brannvesenet om vi ser at vi har ytterligere behov for å bedre sikkerheten.

Statens ansvar

For brannsjefen er det viktig å få bedret sikkerheten på kontrollplassen. Ellers må kontrollvirksomheten begrenses, mener han.

– Staten har et ansvar når man stopper trafikanter og de blir stående. Dersom det skulle omkomme folk på grunn av hendelser så har eier et ansvar der i forhold til at man ikke gjør noe med sikkerheten, sier brannsjefen.

Vogntog på vent

Slik så det ut i grensekontrollen i pinsa 2014.

Foto: Tollvesenet