Frykter barnetigging legitimeres

Regjeringens lovforslag med meldeplikt skiller ikke mellom voksne og barn. Høyre frykter den nye tiggeloven vil bidra til å legitimere barn som tigger.

Tigger i Oslo 2012

Høyre vil totalforby tigging, og er overrasket at det ikke er et tiggeforbud for barn under 18 år.

Foto: NRK

– Jeg frykter at det kan komme flere ungdommer i alderen opp mot 18 år, fordi det er lettere for dem å komme til Norge og det er vanskelig å avdekke at de er midreårige. Samtidig er det et signal om at man kanskje ikke har tenkt så mye på mindreårige, sier sosialbyråd i Oslo, Anniken Hauglie fra Høyre.

Sosialbyråd (H) Anniken Hauglie

Sosialbyråd Anniken Hauglie (H).

Foto: Daria Zoric / NRK

Tirsdag la regjeringen fram en tiltaksplan mot tigging der de åpnet for at kommunene kan innføre meldeplikt og forbud mot tigging kun på enkelte tider av døgnet.

Det er ingen overraskelse at Høyre vil totalforby tigging, men partiet er overrasket at det ikke er et tiggeforbud for barn under 18 år.

– Det burde helt klart være et forbud mot tigging for mindreårige. Det ville vært en håndsrekning til ungdommene og et klart signal til alle miljøer om at mindreårige ikke skal brukes i denne typen virksomheter.

Tema i spørretime

Det var Høyres stortingsrepresentant, Michael Tetzschner som tok opp denne problemstillingen i Stortingets spørretime på onsdag. Det ventes i disse tider en strøm av tiggere til Oslo og andre store byer i Norge, og Tetchner frykter at regjeringens nye tiltak vil føre til at mange av dem kommer til å være barn.

– Hvilke tiltak ut over dusj og toalett forbereder barneministeren når vi nå kan vente oss flere barenetiggere til landet, spurte Tetzschner Inga Marte Thorkildsen i Stortingets spørretime.

Barneminister Thorkildsen fra SV presiserte fra Stortingetss talerstol at det er justisdepartementet som har ansvaret for lovgivningen, men mener systemet uansett lov skal fange opp barn som tigger.

Inga Marte Thorkildsen

Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV)

Foto: Tore Linnerud / NRK

– Viss barn sitter på gata og tigger er det en barnevernsak. Da skal barnevernet gå inn og sjekke hva som er forholdene for det konkrete barnet. Det forventer jeg at de også vil gjøre med en meldepliktordning som nå er foreslått, svarte Thorkildsen fra talerstolen.

– Yngre barn lett å se

Det er kommunene som har ansvaret for barnvernet. Sosialbyråd Hauglie i Oslo tror det blir lettere sagt enn gjort å fange opp alle under 18.

– De vanskeligste sakene er de ungdommene som er 16-17 år. Det er vanskelig å bevise at de er mindreårige. Det er dem jeg er mest bekymret for. De yngste barna er det lettere å se at er mindreårige, sier sosialbyråden.