Frykter at pasienter vil dø

Ansatte ved sykehuset på Kongsberg frykter at folk skal lide unødvendig og i verste fall dø, dersom akuttkirurgien på sykehuset blir lagt ned.

Liv Engebretsen

Sykepleier Liv Engbretsen er svært skeptisk til hva som kommer til å skje hvis akuttkirurgien blir vedtatt lagt ned i dag.

Foto: Privat

I dag er det kun én ambulanse som er døgnbemannet på sykehuset, og flere av de 900 pasientene som årlig skal fraktes til Drammen, må fraktes i ambulanse.

Sykepleier på kirurgisk avdeling, Liv Engebretsen, frykter at beredskapen blir svekket på Kongsberg, og at folk skal dø ved at de ikke får hjelp.

– Jeg tror at liv kan gå tapt hvis ikke ambulanseberedskapen ved sykehuset øker. Dette er bare helt uforsvarlig, og vi ansatte føler at dette er første skritt mot full nedleggelse av hele sykehuset, sier Engebretsen til NRK.no.

I formiddag skulle styret i Vestre Viken helseforetak etter planen ta stilling til om 900 pasienter årlig skal behandles i Drammen, fremfor sykehuset på Kongsberg.

Like før klokken 12 ble det klart at avgjørelsen om en eventuell nedleggelse er utsatt.

Blefjell Sykehus Kongsberg

I dag blir det bestemt om akuttkirurgien ved sykehuset på Kongsberg blir lagt ned. Sykepleiere frykter at det skal gå ut over liv.

Foto: Odd Vegard Kandal / NRK

For lav kapasitet

Mange pasienter er så dårlige at de må fraktes i ambulanse. Ansatte ved sykehuset på Kongsberg frykter at folk i byen ikke skal få den hjelpen de trenger, siden ambulansen er opptatt med å frakte pasienter til Drammen.

– Når vi nå ved en eventuell nedlegging av akuttberedskap plutselig skal frakte 900 øyeblikkelig-hjelp-pasienter til Drammen, så blir ambulansekapasiteten for lav.

Men ifølge Vestre Viken helseforetak skal kun de sykeste fraktes i ambulanse til Drammen. De resterende skal kjøres med privatbil, drosje, eller med Helseekspressen.

– Ingenting å frykte

Leder for prehospitale tjenester i foretaket, Inger Lise Hallgren, sier at pasientene på Kongsberg ikke har noe å frykte.

– Vi sørger hele tiden for at det er ambulanse tilgjengelig i Kongsbergområdet, ved at vi flytter på ressursene fra andre steder i fylket når Kongsbergambulansen frakter pasienter som må behandles i Drammen.

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Per Olaf Lundteigen (Sp) kritiserer sine politikerkollegaer.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Gjør for lite

Senterpartipolitiker Per Olaf Lundteigen mener at Arbeiderpartiet i Buskerud har gjort for lite for å redde akuttkirurgien på sykehuset.

– Jeg synes det er ganske spesielt at jeg nesten er alene fra stortingsbenken om å slåss for at sykehuset i Kongsberg skal være et fullverdig lokalsykehus fremover, sier Lundteigen.

Spesielt angriper han stortingsrepresentant Martin Kolberg.

– Jeg synes også det er rart at Kolberg ikke er mer på banen, siden han tidligere har gått hardt ut mot meg da jeg sa at Kongsberg sykehus som lokalsykehus var utsatt under denne regjeringen.

Martin Kolberg synes at kritikken fra Lundteigen er urimelig, og sier at han har jobbet med saken i det skjulte.