Frykter at flere hus må rives

Boligfeltet ble bygd ved et gammelt søppeldeponi, og metangass har lekket fra grunnen inn i mange av husene. Ett hus er revet på grunn av dette, og naboer frykter det kan bli flere.

Hus revet etter gassproblemer

SKEDSMO: Huset som sto her på Holt Vestvollen, hadde store problemer med gassinnsig og setningsskader. Nabo Vidar Hoel frykter flere kan få problemer.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

– Dette huset hadde store skjevheter og kraftig innsig av gass, sier Vidar Hoel og nikker mot den tomme grusplassen som inntil nylig inneholdt naboens hus.

Boligen i Lensmann Klevs vei hadde så store problemer at Skedsmo kommune godtok å kjøpe ut familien og rive det. Ved et tilfelle seg metangass fra det nedlagte søppeldeponiet inn gjennom en sprekk i baderomsgulvet og ble antent av varmekablene.

Hoel og flere av de andre naboene frykter deres hus kan bli de neste.

– Mitt hus og mange andres er også skjeve. Vil også de sprekke opp og ta inn gass fra grunnen?

Innsig av gass i flere hus

På stedet der det var søppeldeponi

Kommunalsjef for teknikk i Skedsmo, Birger Marøy, jobber med å kartlegge akkurat hvor deponiet ligger. Det har de fått frist til å gjøre innen 15. november.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Skedsmo kommune har kartlagt problemene og begynner å få oversikt over hvor mange hus som har skader. Det er de pålagt av fylkesmannen å gjøre. Det er påvist innsig av metangass i flere hus, bekrefter sjef for kommunalteknikk Birger Marøy.

– Vi har nå gjennomført gassmålinger i 150 hus. Og vi har gjennomført tettingstiltak i ca. 10 av dem, og så skal vi undersøke 12 boliger på nytt for å se om det er problemer, sier han.

Men enda flere boliger har fått setningsskader. Det vil si at de har sprukket opp eller blitt skakke fordi grunnen gir etter under dem.

Mange hus er skakke

– Vi har undersøkt 25 boliger for setningsskader, og i nesten alle er det målt skader. I 14 av disse er det forholdsvis store setninger, sier kommunalsjefen.

Spørsmålet er om skadene skyldes at husene er bygget oppå selve den gamle søppelfyllingen, i strid med reguleringsplanen.

Mange beboere tror det, men kommunen er ennå ikke ferdig med undersøkelsene som skal vise akkurat hvor det gamle avfallet ligger.

– Setninger kan komme både der det er avfall og der det er normal fylling. Så kommunen har foreløpig sagt at vi ikke tar noe ansvar for det, sier Marøy.

Beboere vil stevne kommunen

Mange beboere i Lensmann Klevs vei akter å kreve at kommunen tar ansvar, ikke bare for gasslekkasjer, men også setningsskader.

– Jeg mener at dette er følgeskader av en etablering som trolig ikke burde vært gjort, sier Vidar Hoel.

Flere naboer varsler nå krav mot kommunen.

– Vi er 11 stykker som har engasjert advokat, som om kort tid vil sende et stort krav til kommunen.