Frykter at det gamle sykehuset forfaller

Naboene til det gamle sykehuset i Fredrikstad frykter at bygningene skal forfalle. Nå håper de at det blir fortgang i byggeplanene.

Tore Berntsen

Leder i bydelsforeningen Cicignon, Tore Berntsen, foran en del av sykehuset. Malingen på muren forsvinner litt, etter litt.

Foto: Ina-Kristin Lindin / NRK

Eiendomsinvestoren Kan Cao kjøpte sykehuset ved utgangen av 2014. De siste pasientene flyttet fra sykehuset i november 2015. Siden den gang har det svære bygget stått tomt, og naboer mener bygningene forfaller mer og mer. Cao har planer om å bygge nærmere tusen nye leiligheter i de to hovedbyggene.

Les også:

Skiller seg ut i det fine nabolaget

Tore Berntsen

Leder i bydelsforeningen Cicignon, Tore Berntsen, sier at folk i området ser frem at byggingen starter. De er veldig fornøyd med planene.

Foto: Ina-Kristin Lindin / NRK

Tore Berntsen, leder i bydelsforeningen Cicignon, representerer omtrent hundre medlemmer. Han sier at naboene mener det gamle sykehuset ikke blir tatt vare på - noe de synes er trist.

– Sykehuset ligger jo blant annet ved siden av den fine Cicignon-parken og Østfold Kunstnersenter. Her er det null tegn til vedlikehold. Vi vet for eksempel ikke hva planene for denne blokken er, sier han og peker i retning av en litt mindre blokk ved siden av de to hovedbygningene.

– Vi synes det er leit. Det er jo ikke noe akutt, men vi ser jo at det gradvis forfaller. Det blir ikke gjort vedlikehold på bygningene som er her nå, i en bydel som vi ellers syns er ganske fin, sier han.

Utfører konsekvensutredning

Rune Fredriksen

Rune Fredriksen, leder av planutvalget i kommunen, sier at alle skal få si hva de mener om planene før planene vedtas.

Foto: Ina-Kristin Lindin / NRK

Grunnen til at det foreløpig ikke skjer synlige ting, er at Fredrikstad kommune jobber med en konsekvens- og reguleringsplan. Det er noe som tar tid, forklarer Rune Fredriksen, leder av planutvalget i kommunen.

– Prosjektet er så stort at vi må gjøre en konsekvensutredning før vi starter reguleringsarbeidet. Det er en del forhold som skal utredes, som trafikkforhold, hvor bygningen kaster skygger og hvordan man skal kunne lage et godt bymiljø for dem som skal bo her, sier han.

Les også:

Har vaktmester på området

Advokaten til Kan Cao som eier bygget, Mats Mæland, sier at de både har vakthold som jevnlig kontrollerer at ingen tar seg inn i sykehuset, og en vaktmester som sjekker at alt er som det skal. De hadde ikke regnet med at det ville gå noe fortere enn det har gjort.

– Vi skulle ønske vi kunne bygge så fort som mulig, men vi må gjennom en planprosess slik regelverket er. Det er engasjert konsulenter som jobber med dette til daglig. De jobber innenfor det tidsaspektet man må ha for å få en slik plan gjennom i samråd med kommunen, sier han.

Reguleringsplan klar til jul

Sykehuset i Fredrikstad

Eieren har vakthold ved bygget. Nabokatten er også innom.

Foto: Ina-Kristin Lindin / NRK

Fredriksen sier at kommunen håper at utkastet til reguleringsplanen er klart til jul. Etter dette tipper han det vil ta et halvt år til før noe som helst kan skje. Kommunen har noen betingelser til utbyggeren.

– Det skal være tilstrekkelig med lys, luft og grøntarealer og lekearealer. Slike ting er viktig for kommunen. Vi har bare ett bastant krav. Det er at man skal gjenopprette gatestrukturen i området. Det betyr blant annet at det skal gå en vei gjennom resepsjonen til sykehuset, sier han.

Her er noen foreløpige planer for hvordan det kan bli. Arkitekt: Niels Torp.