Hopp til innhold

Frykter at barn kan drukne i dam ved skolegården

Ville sette opp gjerde, men Oslo kommune sa nei. Rektor og foreldre er redd for at barn kan falle ut i dammen og drukne.

Teglverket

FRYKTER DRUKNING: Bare en sykkelvei skiller skolegården på Teglverket skole fra Teglverksdammen. Både foreldre og rektor ønsker seg et permanent gjerde istedenfor byggegjerdet som står der midlertidig.

Foto: Knut Erik Solhaug / NRK

Teglverket skole på Hasle i Oslo er full av barn som leker på nytt, fint dekke og klatrer i flunkende nye lekeapparater. Rektor Elisabeth Palmgren tror hun har Oslos fineste skolegård, men likevel er hun bekymret.

Rett ved siden av ligger nemlig en sykkelvei, og knapt tjue meter fra skolegården ligger Teglverksdammen – en kunstig anlagt dam som kom omtrent samtidig med skolen.

– Når vi holder til såpass nær damanlegget så er vi jo redd for at elever skal dette ut i vannet, og at vi ikke skal fange opp at de gjør det, sier hun.

Hun ønsker seg et permanent gjerde mellom skolen, sykkelveien og dammen, men det får hun ikke lov til å sette opp.

Elisabeth Palmgren

Rektor Elisabeth Palmgren er redd for å bli en kasteball mellom de ulike kommunale etatene. Undervisningsbygg, plan- og bygningsetaten, bymiljøetaten og Utdanningsetaten jobber for å finne en løsning.

Foto: Knut Erik Solhaug / NRK

Skal ikke gjerdes inn

Rundt skolen står det nå et midlertidig gjerde fra den gang skolegården bare var en byggeplass.

Skolen har gjennom Undervisningsbygg søkt om å sette opp et permanent gjerde, men fikk avslag fra Plan- og bygningsetaten.

Andreas Vaa Bermann

Andreas Vaa Bermann i Plan- og bygningsetaten vil ha et annet alternativ enn gjerde ved skolen.

Foto: Carsten Aniksdal / Norsk Form

– Vi aksepterer at det allerede er satt opp et gjerde rundt utearealet, men anbefaler at det sees på andre alternativer for å skjerme elevenes sikkerhet, som ikke innbefatter flere gjerder, sier avdelingsdirektør Andreas Vaa Bermann.

Det er bystyrepolitikerne som har vedtatt reguleringsplanen for området, og i den er det altså ikke lagt inn noe gjerde.

– Bakgrunnen er at vi er opptatt av at Teglverksdammen ikke skal inngjerdes og at «dammens» nordside skal innby til lek og opphold, sier Bermann.

Rektor Elisabeth Palmgren opplever å bli satt i ei klemme av kommunen.

– Kommunen delegerer skolen ansvar for tilsyn med barna, samtidig som de gir oss en utfordring med å kunne gjennomføre det tilsynet godt nok.

– Krever nærvær

Ved akuttklinikken på Rikshospitalet blir også leder Øyvind Skraastad bekymret når han ser bildene fra Teglverket. Han vet av erfaring hvor lett et barn kan drukne.

– Barns adferd er jo ikke forutsigbar. Min erfaring er at kombinasjonen barn og vann krever et spesielt nærvær. Med mindre voksne skal være til stede absolutt hele tiden, må man jo fysisk adskille barna fra vannet, sier Skraastad.

Øyvind Skraastad

Leder ved Akuttklinikken på Rikshospitalet minner om at barns adferd ikke kan reguleres inn i voksnes måte å tenke på.

Foto: Victoria Wilden / NRK

Midt på er dammen ca. 3 meter dyp. Langs kantene er det laget en «sikkerhetssone», slik at det ikke skal være dypere enn 20–30 centimeter.

Det hjelper lite, ifølge Skraastad.

– De aller minste barna vil ha problemer med å komme seg ut av vann selv om det ikke er spesielt dypt.

Teglverksdammen

Også om vinteren er dammen et fristende lekeområde.

Foto: Privat