Frykter terrorangrep mot reaktoren i Halden

Amerikansk observatør reagerte på at vaktene var ubevæpnet og at de hadde «uformelt samkvem».

Institutt for energiteknikk, IFE Halden
Foto: Rainer Prang / NRK

Sjefen for USAs tilsynsmyndighet for sivil bruk av atomkraft, Dale Klein, besøkte Norge og Halden i juni 2008.

Klein skulle holde et foredrag i anledning av 50-årsdagen for Haldenreaktoren. Det som imidlertid opptok Klein mest, var det han mener er den svake sikkerheten ved reaktoren.

Les også: Fornyet tillit til atomreaktoren

«Har uformelt samkvem»

Ifølge et Wikileaks-dokument VG har fått tilgang til, uttrykker Klein alvorlig bekymring for sikkerheten. Dokumentet skal være skrevet av den amerikanske ambassaden.

«Forholdene ved anlegget holder ikke amerikansk standard. De ansatte har et veldig uformelt samkvem, og det synes ikke å være en sterk lederskapsstruktur.»

Les også: Bellona fornøyd med atom-inspeksjon

«Den typiske norske holdningen»

Ifølge rapporten sendt fra ambassaden ble dette påtalt øyeblikkelig av de amerikanske representantene. Ledelsen skal ha svart at «Dette er Norge, og det finnes ingen sannsynlige trusler her».

«Mangelen på sikkerhet demonstrerer den typisk norske holdningen om at "det kan ikke skje her", som vi også har sett i andre områder, som i rettssaken mot Arfan Bhatti. Det er uansett et bekymringsfullt trekk», skriver VG.

Les også: Reaktorutslipp er alvorlig

- Sikkerheten er god

Atle Valseth, sikkerhetssjef ved Halden-reaktoren

Atle Valseth, sikkerhetssjef ved Halden-reaktoren, mener sikkerheten er god nok.

Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

Atle Valseth, sikkerhetssjef ved Halden-reaktoren, mener at de amerikanske kommentarene om bevæpning av vaktene er tuftet på den amerikanske virkeligheten:

- For det første er det ikke behov for det i Norge. For det andre er det ikke tillatt. Selv ikke politiet er bevæpnet uten at det er spesiell tillatelse gitt fra politimester, sier han til NRK.no.

Han påpeker at de ved flere anledninger har hatt Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) på inspeksjon, og at IFE har gjennomført og implementert alle pålegg og anbefalinger de kom med.

- Sikkerheten er godt ivaretatt og følger de norske krav som er satt til dette, sier Valseth.

Les også: Atomavfall havnet i kloakken

Bellona er bekymret

Atomfysiker Nils Bøhmer i Bellona

Atomfysiker Nils Bøhmer i Bellona er enig i at sikkerheten ved atomreaktoren i Halden er for dårlig.

Foto: NRK

Bellona har ved en rekke anledninger tatt opp sikkerheten ved reaktoren. Daglig leder, kjernefysiker Nils Bøhmer, er ikke overrasket over at amerikanerne er bekymret over sikkerheten.

– Vi har påpekt dette over lang tid. Og det er ekstra bekymringsfullt når en amerikansk besøkende ser veldig lett at det er store muligheter for å utføre terroraksjoner ved Halden-reaktoren. Da er det tydelig at man da fra norske myndigheters side og IFE (Institutt for energiteknikk) ikke har gjort et godt nok arbeid med å lage den fysiske sikkerheten god nok, sier han til NRK.no.

– Men er ikke sikkerheten god nok etter norsk standard?

– Det kan man kanskje si, men problemet er at etter 11. september, har det blitt en helt annen virkelighet i Norge, sier Bøhmer.

– Man har fra norske myndigheters side sagt at terrortrusselen mot Norge har vært relativt lav. Men spesielt de siste tids hendelser i Stockholm viser at terroren kommer nærmere Norge, og at det bare er et tidsspørsmål før noe tilsvarende skjer i Norge.