Vold mot ambulansearbeidere øker – frykter store mørketall

Ambulansetjenesten sliter med at ansatte ikke melder i fra om vold og trusler: – Mange godtar nok mer enn de bør, sier tillitsvalgt.

Krimteknikere ved den kaprede ambulansen

Det har vært en stor økning i antall vold- og trusselsaker mot ambulansearbeidere over hele landet. I oktober kapret en bevæpnet mann en ambulanse i Oslo.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Vi vet det er store mørketall og at det underrapporteres i vesentlig grad, sier fagforeningsleder i Fagforbundet ved sykehuset Østfold, Marius Bjørndalen.

Torsdag fortalte NRK om ambulansearbeider Ørjan Kittilsen som ble utsatt for vold av en pasient han skulle hjelpe i Fredrikstad. Men han er langt fra den eneste.

Tall NRK har hentet inn fra alle landets sykehus viser at det i hele 2018 ble registrert 198 voldshendelser mot ambulansepersonell. Fra januar til midten av november i år har antallet økt til 258.

Det er en økning på 30 prosent – og ennå er ikke året over.

Ambulansearbeider Ørjan Kittilsen.

Ørjan Kittelsen har opplevd vold fra pasienter to ganger. Nylig ble en av pasientene dømt til fengsel.

Foto: Rahand Bazaz/NRK

Men både ansatte og lederne deres frykter at ambulansearbeiderne blir utsatt for langt flere hendelser enn det som blir registrert.

Bjørndalen tror noe av grunnen kan være forskjellige oppfatninger av hva som er vold og trusler.

– Mange godtar nok mer enn de bør og tenker at det er en del av jobben som ambulansearbeider, sier han.

– Kjenner til problematikken

At det finnes forskjellige melderutiner ved de ulike sykehusene i Norge, er kjent for Helse og omsorgsdepartementet.

– Vold- og trusler er en arbeidsmiljøutfordring og det er ulikt hvor langt sykehusene har kommet i det systematiske forbedringsarbeidet, men alle har satt i verk ulike tiltak, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen.

Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartemente

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet er kjent med at det er forskjellige melderutiner ved de ulike sykehusene.

Foto: Regjeringen

Hun sier det er viktig at ambulansepersonell som blir utsatt for vold og trusler mens de er på jobb melder fra.

– Å forbedre meldekulturen i sykehusene er en viktig del av forbedringsarbeidet for å få et riktig bilde av ansattes hverdag, slik at det kan iverksettes risikoreduserende tiltak, sier hun.

Føler ubehag og er redde

Ved Sørlandet Sykehus har de det siste året hatt fokus på å få ansatte til å melde ifra når de opplever uønskede hendelser. Der har det blitt registrert 41 volds- og trusselhendelser så langt i år, nesten dobbelt så mange som i hele 2018.

Likevel frykter også de stor underrapportering.

– Det vil være umulig å utelukke underrapportering. Mest sannsynlig vil det være det i enhver form for statistikk, sier klinikkdirektør ved Sørlandet sykehus, Espen Jarle Hansen.

Er ansatte redde for å gå på jobb?

– Jeg vet det er enkelte ansatte som føler ubehag og er redde, ja.

8 av 10 utsatt for vold eller trusler

Hos Helse Fonna, som administerer sykehusene på Haugaland, Sunnhordland og deler av Hardanger, har det vært en økning i registrerte voldssaker på 90 prosent i forhold til i 2018.

– Jeg er usikker på om den konkrete risikoen knyttet til ambulansemedarbeiderne har økt, men vi har arbeidet for at alle avvik skal bli meldt, sier klinikkdirektør i ambulansetjenesten i Helse Fonna, Sverre Kolbeinsen Lien.

Hovedtillitsvalgt Thomas Renngård hos ambulansetjenesten ved Oslo universitetssykehus er imidlertid klar på at arbeidshverdagen blir stadig farligere.

Sykehuset i hovedstaden har registrert 50 hendelser med vold og trusler så langt i år. Det er flest av alle sykehusene i landet.

Samtidig svarer 8 av 10 ambulansearbeidere i Oslo sentrum at de har blitt utsatt for vold eller trusler i løpet av det siste året i en fersk undersøkelse, skriver Fagbladet.

– Dette er dramatisk høye tall, som viser at vi jobber i et utsatt yrke. Vold, trusler og andre ubehagelige hendelser har blitt en del av hverdagen, sier Renngård til Fagbladet.