Hopp til innhold

Fryktar nye ulveangrep: – Vaktmannskap går døgnet rundt

Statsforvalteren opnar no for å sende ekstra vaktmannskap til bøndene på Hvaler. Det vil også bli gitt pengar slik at dyra kan bli fôra heime.

HVALER: Søndag 18. juni blei denne ulven observert på Hvaler.

– Vaktmannskapa går døgnet rundt der ute og har ei ganske stor belastning med det, seier Ole-Kristian Bergerud.

Leiaren i Østfold Bondelag er fortvila.

Den siste veka har ulv gått til angrep på husdyr fleire stader i Østfold.

Natt til måndag 19. juni blei 10 sauer drepen eller skadd på Vesterøy på Hvaler. I Halden blei fem sauer funne drepne på ei øy i Femsjøen søndag.

Hvaler er ein av landets største hyttekommunar. Ulveangrepet har skapa stor debatt blant både feriegjestar og fastbuande. Her har Bondelaget søkt Statsforvaltaren om fellingsløyve, men fekk nei.

Her tusler ulven over en gressplen på Hvaler dagen før angrepet skal ha skjedd.
Foto: Geir Kristiansen

Bondelaget har klaga på svaret, men har førebels ikkje fått svar. Sidan angrepet har dei sjølv heldt vakt.

Ute heile natta

To og to held seg i nærleiken av der beitedyra går. Dei har delt natta i to, og bytter vakt halvvegs.

– Ulven blir stadig observert, og den flyttar seg, seier Bergerud.

Sau tatt av ulv på Hvaler

10 sau blei drepen eller skadd på Hvaler etter eit ulveangrep.

Foto: Håkon Hov Martinsen/NRK

Seniorrådgivar Christian Hillmann hos Statsforvaltaren i Oslo og Viken seier dei var tidleg ute med å gi informasjon til bøndene om ulven.

Då fekk beitebrukarane beskjed om å halde tilsyn med husdyra sine. Dette gjeld framleis, understrekar han.

– Ulven på Hvaler har tatt sau, og den kjem til å ta sau igjen om den får anledning til det.

Fleire bønder har valt å flytte dyra sine frå beitet. Men bondelagsleiaren seier det er lite fôr i området fordi det er så tørt, og fordi det var tørt i fjor.

– Det er akutt krise eigentleg for dei som må bruke vinterfôret sitt på å fôre dyra sine inntil fjøsveggen no, seier Bergerud.

No har Statsforvaltaren kome med to hjelpemiddel til bøndene; moglegheita for ekstra vaktmannskap og pengar til heimefôring.

Ole Kristian Bergerud, leder i Østfold Bondelag

Ole-Kristian Bergerud er leiar i Østfold bondelag.

Foto: Caroline Bergli Tolfsen / NRK

Ulv på Kråkerøy

Tysdag blei det observert ulv på Kråkerøy i Fredrikstad, men det er usikkert om det er den same ulven som var på Hvaler.

– Me veit ikkje om ulven er på veg tilbake til Hvaler eller om han er på veg vidare nordover. Det er veldig uoversiktleg og vanskeleg å vite, seier Hillmann.

– Uansett er det viktig å ha tilsyn med beitedyra sine til det er meir avklart kor ulven har tenkt å vere.

Forskjellige ulvar

Angrepa på sau på Hvaler og i Halden er ikkje gjort av same ulv. Det bekreftar no Statens naturoppsyn som har gjort analysar.

Rovviltansvarleg Ida Glemminge seier dette er ei tid på året kor det fort kan bli ein del skadar på beitedyr frå ulv.

– Det er mykje ulv som er ute på vandring, som unge ulvar som er ute av revira sine. Det er også mykje slepp av beitedyr.

– Treffer dei kvarandre, kan det oppstå mykje skade. Spesielt innanfor ulvesona, som det er her.

Les også Spikervest skal beskytte jakthunder mot ulv

Hunde Nadja har "ulvesikker"-vest