Hopp til innhold

Frp: Nær 200 fylkesbyråkrater i region Viken blir overflødige

Hver femte byråkrat kan effektiviseres bort hvis Akershus, Østfold og Buskerud fylker slås sammen til region Viken, mener Fremskrittspartiet i Akershus.

Frp vil fjerne byråkrater

I forrige uke ble det klart at flertallet på Stortinget vil tvinge fylkene til å danne større enheter eller regioner. Dermed ligger det an til at Buskerud, Østfold og Akershus blir én region.

Vibeke Limi

Leder for Fremskrittspartiets fylkestingsgruppe i Akershus, Vibeke Limi.

Foto: Henriette Mordt / NRK

– Over 20 prosent av de administrativt ansatte i Akershus, Østfold og Buskerud kan effektiviseres vekk ved en sammenslåing, mener lederen for FrPs fylkestingsgruppe i Akershus, Vibeke Limi.

I dag er det til sammen 900 ansatte i sentraladministrasjonene i de tre fylkene. Limi krever en kraftig slanking.

– Man har jo store administrasjoner på kultur, folkehelse, videregående skoler, samferdsel, plan og miljø, og det er klart at når man har tre store administrasjoner i disse fylkene som skal bli til én, så må det bli en overtallighet. En effektivisering må ha et minimum på 20 prosent, krever FrP-toppen i Akershus.

Tjue prosent av 900 er 180 personer.

Uklart antall

Andre Nikolai Skjelstad

Venstres medlem av Stortingets kommunalkomité, André Skjelstad.

Foto: Venstre

I avtalen mellom regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre er sammenslåingen mellom de tre Viken-fylkene nevnt spesielt. Sammenslåingen mellom Akershus, Østfold og Buskerud skal samlet sett føre til færre ansatte i administrative stillinger, står det. Hva det vil si i antall er derimot ikke klart, sier Venstres medlem av Stortingets kommunalkomité, André Skjelstad.

– Et slikt måltall er det ikke mulig å uttale seg om nå. Nå må vi komme i gang med de prosessene vi har. Dette med å komme ned i antallet og effektivisere må vi bruke litt tid på, sier Skjelstad.

– Katastrofe

– Dette vil skape uro. Sannsynligheten er stor for at en del vil søke seg bort, sier Morten Trudeng fra Akademikerne i Akershus fylkeskommune.

Også i fjor var de tillitsvalgte i fylkesadministrasjonen urolige og fryktet kompetanseflukt da intensjonsavtalen for region Viken ble lagt fram. Mange ville måtte flytte arbeidssted til andre byer i regionen med avtalen. Nå handler det ikke lenger bare om geografi, men om de får beholde jobbene.

– Hvis det nå blir foreslått at 20 prosent av medarbeiderne i sentraladministrasjonen skal miste jobben, så skaper jo det stor uro.

– Hvilket ord skal jeg bruke, da? Nei, det er katastrofalt, sier Trudeng.

Morten Trudeng - fra Akademikerne, Jonill Engesæter fra Delta, , hovedtillitsvalgt for skolenes land

BEKYMRET: Da NRK snakket med Morten Trudeng fra Akademikerne, Jonill Engesæter fra Delta, Øyvind Wiksaas fra Skolenes landsforbund og Ine-Lill Gabrielsen fra Utdanningsforbundet i fjor fryktet de for at dyktige ansatte i Akershus fylkeskommune ville forsvinne dersom fylket slår seg sammen med Buskerud og Østfold.

Foto: Dag Aasdalen / NRK