FrP skuffet over psykiatrisatsingen

Stortingsrepresentant Vigdis Giltun (FrP) er skuffet over regjeringens satsing på psykiatri.

Vigdis Giltun FrP Østfold

- Det gikk som forventet. Øremerking av psykiatrimidler flyttes og gis som frie midler direkte til kommunene og til helseforetaket. Det går utvilsomt utover psykiatrisatsingen, sier stortingsrepresentant Vigdis Giltun fra Fremskrittspartiet i Østfold.

Foto: Anja Lillerud / NRK

- Det gikk som forventet. Øremerking av psykiatrimidler flyttes og gis som frie midler direkte til kommunene og til helseforetaket. Det går utvilsomt utover psykiatrisatsingen, sier stortingsrepresentant Vigdis Giltun fra Fremskrittspartiet i Østfold.

ALT OM: Statsbudsjettet 2009

- Burde vært motsatt

Hun mener det betyr nedskjæringer hvor det heller burde være motsatt.

- Erfaringsmessig betyr det at man skjærer ned i psykiatrisatsingen. Og det er skuffende med tanke på at fortsatt opp mot halvparten av fagfolka mangler innen enkelte områder i psykiatrien, sier Giltun til NRK.

Forsvinner i dragsuget

Opptrappingsmidlene i psykiatrien ble vedtatt for ti år siden. Det består av øremerkede midler og var ment som en opptrappingspakke i psykiatrien som skulle vare frem til 2009. I fjor utgjorde dette på landsbasis omlag seks milliarder kroner.

- Problemet er at man på langt nær har nådd det målet man bestemte seg for å nå for ti år siden. Når det fortsatt er så store mangler i psykiatrien, er det katastrofalt å legge disse midlene i samme potten som resten av fra før av trange kommunebudskjetter og helseforetaksbudsjetter, sier Giltun.