Frp-ordføreren er mest avhengig av eiendomsskatten

Én østfoldkommune skiller seg ut når det gjelder hvor stor del av inntektene de får av eiendomsskatten: Den borgerlig styrte øykommunen Hvaler.

Eivind Norman Borge (Frp)

Frp-ordfører Eivind Norman Borge i Hvaler kommune var som resten av sitt parti mot innføring av eiendomsskatt. Nå har kommunen i snart to år fått store inntekter av skattlagte bolig- og fritidseiendommer. Har kommunen råd til å kvitte seg med den inntekten?

Foto: Anne Ognedal/NRK

Valglogo

Se valgkartet for Østfold

Hvaler har en generell skattesats på to promille. Det er den laveste satsen i Østfold, sammen med Råde og Hobøl. 16 av 18 kommuner i fylket har innført eiendomsskatt.

Samtidig viser tall fra Kostra – som er databasen for innrapporterte tall fra kommuner og fylkeskommuner – viser at eiendomsskatten på Hvaler står for 8,8 prosent av kommunens bruttoinntekter. Det er en langt høyere andel enn i de andre Østfoldkommunene. Nærmest ligger Skiptvet, der eiendomsskatten står for 5,2 prosent av kommunens brutto driftsinntekter.

Les mer om skattesatser og inntekter her:

Østfoldkommunenes inntekter fra eiendomsskatt

Østfoldkommunenes eiendomsskattesatser og eventuelle bunnfradrag, etc.

Årsaken til dette er åpenbar, sier ordfører Eivind Norman Borge. Hvaler får lave rammeoverføringer fra staten, men henter seg inn på alle feriegjestene.

Flere hytteboere enn fastboende

– De rammeoverføringene vi får fra staten er basert på et visst antall innbyggere vi har i kommunen. Samtidig er det faktisk flere fritidsboliger på Hvaler enn det er fastboende innbyggere.

– Har folk blitt vant til å betale eiendomsskatten?

– Jeg vet ikke. Vi hører vel ikke akkurat de helt store protestene, men vi blir jo selvfølgelig minnet på det hver gang regningen kommer i posten.

– Vi er jo litt merkelig skrudd sammen, vi mennesker. Sikkert jeg selv også, fortsetter ordføreren.

Hytte på Hvaler

Hvaler har ca. 7.000 skattlagte private eiendommer. Kommunen skiller seg ut ved at det er flere fritidseiendommer enn faste boliger.

Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

– Nesten uansett hvor mye vi har, så vil vi ha mer. Vi blir aldri fornøyd. Og der ligger faren med å innføre den typer skatter: Ved neste korsvei så ser vi at vi må ha enda mer. Folk forventer enda mer av det offentlige. Jeg tror vi mennesker er nødt til å innse at trær ikke vokser inn i himmelen.

Blir ikke borte med det første

Hvaler Frp har programfestet et nei til eiendomsskatt og jobber for å trappe ned og fase skatten ut i øykommunen. Men det er svært vanskelig, innser ordføreren.

– Vi kommer ikke til å greie å fase ut eiendomsskatten i neste periode, det går ikke.

For når en kommune får en så stor andel av sine inntekter fra én post, så må den posten ikke bare fases ut, den må erstattes, påpeker Borge.

– Vi er først nødt til å skape verdier i hvalersamfunnet, i form av større inntektsskatt. Så kan vi forsiktig begynne å fase ut eiendomsskatten. Vi er avhengig av disse inntektene nå, men vi må tørre å ville skape inntekter på andre måter. Og da tenker jeg spesielt på næringsutvikling.

I forrige kommunevalg fikk Høyre og Fremskrittspartiet flertall etter at de blant annet gikk til valg på at eiendomsskatt ikke skulle innføres. Men høsten 2012 vedtok kommunestyret å innføre eiendomsskatt for alle faste eiendommer i kommunen, unntatt næringseiendommer. Høyre sørget da for flertall for innføring av eiendomsskatten.

– Jeg har ingen problemer med det, sier Borge. Det er slik demokratiet fungerer, det var et flertall i kommunestyret som vedtok å innfører eiendomsskatt. Slik skal demokratiet være.

Ungt og lokalt NRK-valg