Hopp til innhold

– Frontkolliderer med Oslos miljømål

Naturvernforbundet mener nye E18 gjennom Bærum vil føre til en enorm økning i trafikken. Oslo kommunes plan- og bygningsetat mener det samme, og totalslakter planene.

Slik blir nye E18 gjennom Bærum

Slik er det tenkt at veien skal se ut gjennom Sandvika.

Foto: Statens vegvesen

Statens Vegvesen og Bærum kommunes planer om å fordoble antall felt vil pøse trafikk inn i Oslo og bryte med alle miljømål, ifølge etaten.

Lars Haltbrekken

Leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken.

Foto: Camilla Wernersen / NRK

– Det er ikke noe tvil om at nye E18 vestover vil føre til en enrom økning i biltrafikken, svær vekst i forurensning og den vil bryte med de miljømålene som Oslo kommune har satt seg, sier leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken.

Ifølge han bekrefter uttalelsene fra etaten det Naturvernforbundet lenge har ment.

Planen øker den reelle veikapasiteten og går på tvers av alle omforente mål for Oslo, regionen og overordnede nasjonale mål.

Plan- og bygningsetaten

I realiteten innebærer planen en fordobling av antall felt fra seks til tolv. På Ramstadsletta vil hele veien ligge over bakken med hele 14 kjørefelt ved siden av hverandre; samlevei, kollektivfelt og E18, heter det i uttalelsene fra plan og bygningsetaten, som er underskrevet av toppsjefen Ellen de Vibe.

Etaten mener den nye veien vil gi en økning i biltrafikken, som Oslo ikke vil greie å takle

Anbefaler innsigelse

– Denne uttalelsen er veldig tydelig; ny E18 vil frontkollidere med de miljømålene som Oslo kommune har satt seg. Det vil ikke være mulig å redusere utslippene av helseskadelig luftforurensing eller utslipp av klimagasser dersom byrådet står på at ny E18 skal bygges ut, sier Haltbrekken.

Bård Folke Fredriksen

Byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen.

Foto: Bendiksby, Terje / Scanpix

Plan- og bygningsetaten anbefaler at Oslo kommune fremmer innsigelse mot Vegvesenet og Bærum kommunes planer. Men det har ikke etatens politiske overordnede, byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen fra E18-partiet Høyre, tenkt å gjøre.

– Byrådet kommer ikke til å gå inn for en innsigelse. Det er det sterkeste virkemiddelet vi har til et planarbeid i en annen kommune, og vi finner det ikke riktig å bruke i dette tilfellet.

– Men er du uenig i vurdering til plan og bygg som stempler hele prosjektet som dirkete miljøfiendtlig?

– Jeg forstår at det som er planlagt her er et ekstra felt oppå tunnelen, som en samlevei for Bærum kommune, og ikke en økning av kapasiteten på E18. Det knytter seg til krav til utforming av tuneller, sier Folke Fredriksen.

Frykter ikke mer trafikk i Oslo

Folke Fredrikesen frykter ikke at E18 vil føre til mer trafikk i Oslo.

– Antall felt som treffer Oslo vil være det samme som i dag, bortsett fra at vi får en styrking med et eget kollektiv felt, og det er positivt for alle.

Men Fredriksens egen fagetat er altså av en annen oppfatning.

Byens gater har ikke mottagerkapasitet for tiltaket, hverken i form av gatesystem eller parkeringskapasitet

Plan- og bygningsetaten

Naturvernforbundet mener byrådet bør lytte til fagetaten.

– Dette er sterke faglige konklusjoner som sier at ny E18 vil føre til en enrom trafikkvekst, som vil gå ut over miljøet kollektivtrafikken og vi vil få færre som sykler og går. Derom Oslo kommune vil være en miljøby så må de skrinlegge planene om ny E18