Frivillige ut av bibliotekene

Frivillige skulle drive bibliotekene i Bærum, men nå legges ordningen ned. Da ordningen ble innført vakte det protester. 

Bibliotek
Foto: Borgen, Ørn E. / Scanpix

Bibliotekarer og Fagforbundet protesterte da Bærum kommune sa ja til å slippe frivillige inn i bibliotekene i fjor.

Høylytte protester

Nå avskaffes ordningen, men ikke fordi den ikke har fungert godt, sier biblioteksjef Torny Kjekstad.

- Det gikk veldig bra. Det var mye lokalt engasjement. I bibliotekene så var de ansatte selvsagt skeptiske på forhånd, men vi nedfelte samarbeidet i samarbeidsavtaler, hvor vi fordelte ansvaret mellom de frivillige og bibliotekene, sier Kjekstad.

Da Bærum i fjor reduserte bemanningen ved bibliotekene for å spare penger, sørget frivillige for å holde liv i tre filialer som var truet av nedleggelse.

Fagforbundet og tillitsvalgte for bibliotekarene protesterte og mente det var uakseptabelt av kommunen å la ufaglærte ildsjeler overta de ansattes arbeidsoppgaver.

Forbyr frivillige i bibliotekene

Riktignok ble det sagt at de frivillige bare skulle være et supplement til bibliotekpersonalet, men en rapport slår fast at de frivillige også gjorde vanlige driftsoppgaver.

- De frivillige skulle egentlig være i tillegg til ansatte, men ble nok mer istedenfor ansatte, sier Kjekstad. 

Men nå har kommunestyret vedtatt en frivillighetsmelding som forbyr at frivillige brukes i stedet for kommunalt ansatte.

- Man skal ikke la frivillige erstatte ansatte. Jeg er opptatt av at ansatte ikke skal miste jobben sin fordi frivillige vil gjøre jobben. de ansatte skal være trygge på jobben sin, sier saksordfører Kari Langeland (H).

Fra nyttår opphører den omstridte frivillighetsordningen ved bærumsbibliotekene. Samtidig skal bibliotekene få penger til lønne vanlig ansatte igjen.