Frivillige opprørte - men hjelper til likevel

Venner av Hønefoss sykehjem har sagt ja til å ta ansvaret for å organisere underholdningen ved sykehjemmet, men de er opprørt over at det er de om må gjøre det.

Sykehjem

TV kunne fort blitt eneste underholdningen på Hønefoss sykehjem, men takket være frivillige skal de igjen få konserter og andre tilbud. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

– Nei dette synes vi ikke noe om, men vi har sagt ja til å hjelpe til, for det er bedre at beboerne får underholdning enn at de ikke får det, sier styremedlem i venneforeningen, Sissel Lyngstad.

Alle underholdningsavtaler avlyst

I dag meldte Ringerikes Blad at Hønefoss omsorgssenter sa nei til å få besøk av kor som ville underholde de eldre på grunn av ressursmangel. Korene skulle opptre gratis, men fordi budsjettet i eldreomsorgen er strammet inn, er det ikke lenger ansatte til å organisere underholdningen. Det førte til at alle underholdningsavtaler ble avlyst.

– Det burde være en oppgave for sykehjemmet at beboerne trives og har et tilbud utover mat og en seng, sier Lyngstad. Hun er veldig uenig i at dette er stedet å kutte.

– Tilbudet fra aktivitetslederen besto i mye mer enn bare å arrangere konserter og underholdning. Nå mister de eldre blant de stundene de hadde med felles avislesning på dagtid, sier hun.

Kirsten Orebråten, konstituert kommunalsjef i helse og omsorgssektoren i Ringerike kommune, mener de fortsatt har gode underholdningstilbud på sykehjemmet.

– Det er flere som bidrar her, og jeg tror tilbudet er bra, sier hun

Har penger

Enhetsleder ved sykehjemmet, Enver Orucevic sier til Ringerikes blad i dag at problemet har vært hvem som kan stå for å organisere underholdningen.

Illustrasjonsfoto

Venneforeningen vil gjerne hjelpe til med å skape trivsel. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Bertil Persson / Scanpix

Det står ikke på penger. Sykehjemmet har en gavekonto som skal gå til trivsel og velferd for beboerne, og pleierne skal fortsatt følge de eldre fra rommene sine til fellesrommet slik at de kan bli underhold

Det er hjelp til å organisere tiltakene Lyngstad og de andre i venneforeningen har sagt ja til å bistå sykehjemmet med.

– Når det ikke finnes andre muligheter må vi trå til, men det er et spørsmål om hvor lenge vi kan holde på med dette.

Hun og de andre i styret i venneforeningen er i 70-års alderen eller mer, og blir ikke sprekere med årene.

– Hvor går grensen for hva dere som frivillige kan bli oppfordret til, og er villige til å gjøre?

– Nei, vi kan jo ikke delta i driften og omsorgen på noen måte, men når situasjonen er som den er, er trivsel noe vi kan hjelpe til med, sier Lyngstad.

Sparepress

Etter at venneforeningen har engasjert seg, blir det konserter og underholdning på Ringerike sykehjem. Seksjonslederen har bedt de som har fått avlyst avtaler om å ta kontakt på nytt.

Ringerike er en såkalt ROBEK-kommune som har sterke begrensninger på hvordan kommunes penger brukes, og Lyngstad har ikke lyst til å kritisere sykehjemsledelsen for kuttene.

– Alle, helt fra kommuneledelsen og nedover har et voldsomt press for å kutte kostnader, og leder ved sykehjemmet er i en skvis ovenfra. Men det er synd hvis det går ut over trivselen til de eldre, sier hun.

Kommunaldirektør Kirsten Orebråten, sier innstrammingen på Hønefoss sykehjem kommer fordi sykehjemmet brukte mer penger enn det som er avsatt i budsjettet.

– De andre helse- og omsorgsinstitusjonene i kommunen har tilpasset seg de rammene de har fått, og her var det nødvendig med en justering. Det er satt av penger til slike aktiviteter, men her var det et overforbruk, sier hun

Hun er glad for at det er blitt en løsning slik at beboerne ikke får dårligere tilbud.

– Det er mange måter å løse dette på, og det er stort sett greit på institusjonene våre. Men vi er veldig takknemlige for alle som legger ned frivillig arbeid på dette. sier Orebråten.