Fritt Ords Honnør til Malkenes

Simon Malkenes får prisen for hans kritiske søkelys på manglende ytringskultur i Oslo-skolen. – Demokrati gjør litt vondt, sier lektoren.

Simon Malkenes

Mandag deltok Simon Malkenes på en konferanse i Rådhuset om ytringskulturen i Oslo-skolen.

Foto: Anders Fehn / NRK

Simon Malkenes ble et kjent navn da han i Dagsnytt 18 skildret en klassetime på Ulsrud videregående skole. Han mente kaoset i klasserommet skyldes ordningen med fritt skolevalg i Oslo.

– En skarp stemme

Nå vil Fritt Ord hedre lektoren for hans stemme.

Knut Olav Åmås

Knut Olav Åmås, direktør i Fritt Ord.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Han har mer enn de aller fleste gjort en stor innsats for å skape en kritisk debatt om norsk skole og Oslo-skolen spesielt. De siste månedene vi har hatt en sjelden og viktig diskusjon on ytringskulturen i Oslo-skolen, sier Knut Olav Åmås, direktør i Fritt Ord til NRK.

I en pressemelding skriver Fritt Ord at Malkenes får prisen gjennom å løfte frem negative følger av fritt skolevalg og finansieringsordninger, bidratt til å rette søkelyset mot hvor vanskelig det er å ytre seg fritt og kritisk om problematiske sider ved skolepolitikk og skoleledelse.

Ny debatt om ytringsfrihet

I mars begynte Malkenes diskusjonen, mandag inviterte skolebyråden til en konferanse i Rådhuset om ytringskulturen i Oslo-skolen. Lektoren på Ulsrud videregående skole stod selv på talerstolen for å snakke om sine erfaringer.

– Jeg skulle tro det var en positiv forventning. Så fint du sier ifra! Men hva skjer når dette ikke skjer? Du kan bli kalt inn til et møte: Nå skal vi vurdere din egnethet. De spør: Er det ikke egoistisk det du har gjort? Eldre lærere pensjonerer seg og nye tror det skal være sånn, sa han under startet av konferansen.

– Man sier noe viktig når det innebærer en risiko. Demokrati gjør litt vondt, og det er risikoen for den som snakket, avsluttet han.

Stort engasjement

Kort tid etter at Malkenes deltok på Dagsnytt 18 skrev elevene hans i Aftenposten at de følte seg stigmatisert. Det bidro til at Ulsrud videregående skole undersøkte om lektoren hadde brutt regelverket.

Det mente de at han ikke hadde gjort, og saken endte som en anmerkning i personalmappen hans. Gjennom hele våren har diskusjonen gått varm.

Malkenes beskriver prisen som en stor ære.

– Jeg hadde ikke forventet dette en mandags morgen. Jeg er veldig takknemlig, sier han til NRK.

– Jeg har fått et bindestrek-etternavn: Malkenes-saken. Det har vært en lang og stor skoledebatt. Nå får jeg stå her og diskutere viktige saker om norsk skole. Det er en bra ting, selv om det har tatt på, sier han.

– Fortjener prisen

Byråden er stolt over at Malkenes har fått Fritt Ords Honnør.

– Han har stått på i mange år og fortjener en pris for det arbeidet han har gjort. Han har satt søkelyset på mange problemer som mange andre bryr seg om. Det viser debatten den siste tiden, sier hun.

Inga Marte Thorkildsen på talerstolen

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen på talerstolen under konferansen om ytringskultur i Oslo-skolen.

Foto: Anders Fehn / NRK