Hopp til innhold

Fritt fram for elsykler i hele Oslomarka

Byrådet i Oslo avventer og vil inntil videre ikke innføre lokalt forbud mot elsykler på stier.

Syklist på Vettakollen

SYKKEL ER SYKKEL: Nå er elsykler likestilt med vanlige terrengsykler og kan fritt ferdes over hele Oslomarka. Bildet er tatt på Vettakollen i april i fjor.

Foto: Nina Didriksen / NRK

«Du kan jo ikke se den grense under vann,» sa Harald Heide-Steens ubåtkaptein i den legendariske NRK-sketsjen fra 1978.

Og like lite som en russisk ubåtkaptein kan se den norske fiskerigrensa under vann, kan en terrengsyklist se en kommunegrense midt inne i svarte skauen.

Nå legger byrådet i Oslo planen om et lokalt forbud mot elsykler på stier i Oslo-delen av Marka på is inntil videre. Å unngå ulike regler i ulike deler av Marka, er én av årsakene.

Felles regler

Arild Hermstad benk i parken

AVVENTER: Miljøbyråd Arild Hermstad (MDG) vil se om elsykler på markastiene blir et problem før han eventuelt innfører forbud i Oslo.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Nå må vi finne ut hva slags mulighet vi har for å lage et felles og enkelt regelverk sammen med grunneiere og eventuelt flere kommuner, sier fungerende miljø- og samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG).

– Så er vi nødt til å se hvordan dette utvikler seg. Jeg håper det ikke blir så mange konflikter og at elsyklistene bruker hodet og syns at grusveiene er et glimrende alternativ for å komme seg ut i Marka, sier han.

Kommuner kan forby

I mars vedtok Stortinget å endre markaloven slik at elsykler ble tillatt både på skogsbilveier og på stier i de 19 kommunene som sokner til Oslomarka. Elsykler i utmark har vært lov ellers i landet siden 2017.

– Vi tilrettelegger for at enda flere kan sykle i Marka. De som bruker elsykler i Marka i dag, vil nå kunne sykle lovlig, sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) da frislippet trådte i kraft fredag før påske.

Men Elvestuen la til:

– Kommunene vil kunne forby elsykler i bestemte områder eller på nærmere angitte strekninger eller traséer.

Konflikt og slitasje

Det har lenge ligget an til at Oslo kommune ville benytte seg av denne muligheten til å stikke kjepper i eikene på elsyklistene og forby sykler med elmotor på stiene.

I de andre markakommunene med grense til Oslo er ikke et slikt forbud aktuelt nå, viser en ringerunde NRK har foretatt.

Ufrivillig lovbryter?

Morten Skauge, Bærum Høyre

SER IKKE PROBLEMET: Vanlige terrengsykler i høy fart er en større risiko enn elsykler i Marka, mener Morten Skauge (H).

Foto: Olav Juven / NRK

– Det betyr at man kan få ulike regler på hver sin side av kommunegrensen. Det kan være en utfordring, sier Morten Skauge (H) i Oslos nabokommune i vest, Bærum.

– Hvis man er ute og sykler på en elsykkel på en tursti i Marka og krysser kommunegrensen uforvarende, kan man være lovbryter uten å vite om det, sier Skauge.

Han leder hovedutvalg for miljø, idrett og kultur i Bærum kommune. De vil om kort tid etter alt å dømme si nei til elsykkelforbud på stiene i Bærumsmarka.

– Jeg kan ikke se at dette er noe stort problem i dag. I den grad det foregår råsykling i Marka, er det de som er ute og trener og sykler fort uten elmotor som utgjør størst risiko, sier Morten Skauge.

Klar oppfordring

Nå har også byrådet i Oslo kommet til at et ulikt regelverk blir for forvirrende. Men Arild Hermstad har ikke endret mening om elektrisk stisykling.

– Vår klare oppfordring til elsyklistene er at de holder seg unna stiene. Det er på grunn av slitasje og at det kan føre til større konflikter. Det er også i tråd med det friluftsorganisasjonene og mange av de store grunneierne ønsker, sier miljøbyråden.

Han legger til at Oslo bystyre har vedtatt at elsyklistene er velkomne på skogsbilveiene, men ikke på stiene i terrenget.

Byrådet vil vurdere å skilte at elsykler ikke er ønsket på de mest belastede stiene og i sårbare områder som våtmark.