Friske blir på sykehus

Utskrivningsklare pasienter hoper seg opp på sykehusene i Oslo og Akershus. Bare på Diakonhjemmet venter 67 pasienter på utskrivning.

Sykehuskorridor. Ill.foto

Pasientene blir liggende på sykehus mens de venter på sykehjemsplass eller hjemmehjelp.

Gerd Synnøve Stensrud er én av mange eldre som må vente for å få behandling utenfor sykehuset.

- Legen sier at jeg bare må vente til jeg får en plass, så jeg vet nesten ikke hva jeg skal tro. Jeg lå i isolasjon her på grunn av influensa, så mine sønner og svigerdøtre måtte ha på seg både frakker og masker for å komme inn til meg, så de ble helt forstyrret. Men jeg overlevde det óg, sier hun.

- Jeg håper bare jeg får være her til jeg får en plass hvor jeg får behandling, legger hun til.

- For dårlig kapasitet

Stadig flere eldre i Oslo og Akershus får status som utskrivningsklare pasienter. På Diakonhjemmet sykehus har antallet aldri vært høyere. Avdelingssjef Lillanna Engzelius mener kommunene ikke klarer å ta imot så mange som de burde.

- Jeg blir mer og mer sikker på at det er et betydelig misforhold mellom det som er det reelle behovet, og det som kommunen har av kapasitet. Det tillater jeg meg å si, for ellers ville ikke vi til enhver tid hatt et sted mellom 40 og 60 utskrivningsklare pasienter. I dag har vi 67, sier hun.

Ifølge Engzelius kan det få store konsekvenser for pasientenes helse å bli liggende på sykehus.

- Vi utsetter dem for en risiko, rett og slett fordi de gjerne er pasienter som har lavt immunforsvar fra før, og de er gamle og grebekkelige. Når de i tillegg blir liggende, er det fare for sykehusinfeksjoner. Så det er en risiko å bli liggende her utover det man må, mener hun.

Skylder på sykehusene

Helsebyråd i Oslo, Sylvi Listhaug, mener at sykehusene selv må ta noe av ansvaret for at det nå er flere pasienter på vent.

- Antallet utskrivningsklare pasienter har økt som følge av at sykehusene skriver dem ut raskere. Det har vært ett av stridstemaene vi har tatt opp med sykehusene, sier hun.

Det er Engzelius ikke enig i. Hun medgir at sykehusene skriver ut pasientene raskere enn tidligere, men mener bildet Listhaug gir, er for unyansert.

- Det foreligger alltid en medisinskfaglig vurdering, og hvis jeg nå skulle tatt Listhaug på alvor og si at vi driver med rå utskrivningspolitikk, kan jeg ikke skjønne det. For av disse har 50 prosent ligget her både ti og fjorten dager og opptil tre uker etter at de var utskrivningsklare, så de har ligget her lenge, sier hun.

Sylvi Listhaug
Foto: NRK

Lover flere plasser

Oslo har fortsatt bare halvparten så mange korttidsplasser som bystyret ønsker, ifølge en rapport fra kommunerevisoren. Helsebyråden erkjenner at det er mangel på sykehjemsplasser i Oslo.

- Det jeg nå vil gjøre, er å sørge for at det blir flere sykehjemsplasser. Det første vi skal gjøre, er å legge frem en sykehjemsbehovplan nå til våren. I tillegg til det samarbeider vi med sykehusene om å opprette opptreningsavdelinger, altså korttidsavdelinger i samarbeid med sykehusene, sier Listhaug.

- Vi har dessuten satt i gang ombygging av mange sykehjem, som nå skal bli flotte og moderne. Men inntil de er ferdige, har vi en vanskeligere situasjon. Fra nyttår vil de plassene stå ledig, og da vil situasjonen bli en annen, mener hun.