Vitne overrasket alle – mann frifunnet for å ha drept hund med hammer

En cocker spaniel døde etter å ha blitt slått med hammer. Mannen som ble tiltalt for volden, er nå frikjent etter at et vitne tok på seg deler av skylden.

Hund drept med hammer

Det var denne hammeren som ble funnet i boligen. Politiet fant ikke den frikjente mannens DNA på den.

Foto: Politiet

Det var 17. mai for to år siden at politiet fikk melding om en hendelse etter en fest i en bolig i Moss.

I boligen fant politibetjentene den lille hunden, som var påført så store skader at den måtte avlives. En mann i 40-årene ble tiltalt for å ha slått hunden gjentatte ganger i hodet med en hammer.

Men saken endret seg i Moss tingret da et vitne hevdet at det ikke var tiltalte, men han selv som hadde slått med hammeren.

– Han hevdet at tiltalte hadde slått hunden til punktet hvor den hadde det så dårlig at han vurderte at hunden måtte avlives, og brukte hammeren til det formålet, sier påtalejurist Elisabeth Kaspersen.

Hun hadde da ikke noe annet valg enn å stryke delen av tiltalen som omfattet hammerbruken.

– Dette hadde ikke kommet fram i avhør. Det kom litt overraskende på de fleste, sier påtalejuristen.

Nye opplysninger

Ifølge dommen innrømmet den tiltalte mannen å ha klapset til hunden to ganger på snuten, etter at den hadde bitt både tiltalte og vitnet flere ganger. Retten kommer fram til at klapsene må sees på som avvergelseshandlinger.

Det var etter dette at kompisen skal ha slått hunden med hammeren.

– Ut ifra de opplysningene vi hadde på det tidspunktet, har vi gått i de sporene vi kunne gå i. Det er ingen vitner som har sett det som ble hevdet i retten, sier Kaspersen.

Ifølge Moss Avis forklarte tiltalte at han tidligere tilhørte rusmiljøet i Moss. Mannen skal videre ha forklart at de hadde kjøpt inn mengder med alkohol for å feire nasjonaldagen.

– Etter at den beit kameraten min fire ganger og meg én gang tok jeg den i nakkeskinnet og dasket den to ganger over snuten. Uten at jeg klarte å reagere slo kameraten min hunden med hammeren, forklarte han ifølge avisa.

I dommen kommer det frem at vitnet skal ha slått hunden med hammeren for å gjøre slutt på lidelsene dens. Vitnet erkjente imidlertid ikke straffskyld.

«Vitnet har krav på å bli ansett uskyldig for handlingen så lenge han ikke blir domfelt for denne», står det i dommen.

Mannens forsvarer Helge Karlbom sier hans klient er fornøyd med frikjennelsen.

– Det er en helt korrekt dom. Dette er en sak hvor det aldri burde vært tatt ut tiltale mot min klient.

Lang liggetid

Retten viser til at det er flere usikkerhetsmomenter i saken og bemerker at det gikk over to år før saken havnet i domstolen.

– Den lange liggetiden kommer som følge av at saken kom inn da vi hadde fokus på alvorlige voldssaker og seksuallovbrudd, som vi for så vidt har hele tiden. Øst politidistrikt opprettet en dyrekrimgruppe, så da vi ble operative i 2019, fikk vi tatt denne saken. Dessverre har den fått for lang liggetid, og det er beklagelig, sier Kaspersen.