Skjerpet kontroll - men grensa står tidvis åpen

Norges største grenseovergang er ikke døgnbemannet i kontrollen, og politiet utfører kun stikkprøver på Svinesund. Det er ikke i tråd med bestillingen sier Frps Ulf Leirstein.

Storkontroll på Svinesund

Tollvesenet har ikke døgnbemanning i kontrollen på Svinesund.

Foto: Magnus Brenna-Lund / NRK

Reisende inn til landet over Svinesund stoppes nå oftere i kontrollen. Men det skjer ikke hele døgnet. Heller ikke nå som det er innført en økt grensekontroll.

I snitt er det over en time i døgnet hvor grensekontrollen står uten tollbetjenter. Det bekrefter Asle Farberg, som er avdelingssjef i grensekontrollavdelingen ved Tollregion Øst-Norge.

Asle Farberg, Tollregion Øst-Norge

Asle Farberg, avdelingssjef i grensekontrollavdelingen, Tollregion Øst-Norge.

Foto: Tolllvesenet/nyebilder.no

– Vi har fortsatt noen mangler i forhold til å ha en helkontinuerlig døgnvaktstjeneste i kontrollen. Men vi dekker jo i snitt i hvert fall 95 prosent av tiden.

Politiet tar stikkprøver

Det er asylsituasjonen som gjør at regjeringen innførte den økte grensekontrollen. Det vil si en økt kontrollvirksomhet også på Svinesund, hvor politiet av erfaring vet at folk kommer seg ulovlig inn til landet.

Men selv om politiet oftere enn før er på Svinesund, så er de langt unna en døgnbemanning. Det forteller leder av Utlendingsseksjonen i Østfold politidistrikt Merete Beck.

Merete Beck, Utlendingsseksjonen

Merete Beck, leder av Utlendingsseksjonen, Østfold politidistrikt

Foto: Heidi Gomnæs

– Det er vanskelig å gå inn på operative prioriteringer og våre ressursdisponeringer, men vi vil ikke være til stede på Svinesund døgnet rundt.

– Så politiet foretar kun stikkprøver på Svinesund?

– Ja.

Ikke i tråd med bestillingen

Det er ikke greit for Ulf Leirstein som sitter i Stortingets justiskomite for Frp.

– Regjeringen har gitt klar beskjed om at nå skal de vokte og passe på våre grenser og ha lengt flere kontroller enn vi innførte for en måned siden.

– Og da tenker jeg slik at i den tiden på døgnet eventuelt tollerne ikke er der – så forventer jeg at politiet i Østfold er på Svinesundgrensa. Det er den viktigste grenseovergangen vi har i landet. Dette regner jeg med at politimesteren og tollsjefen i Østfold får ryddet opp i umiddelbart.

– Ikke grensekontroll

Politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt understreker at politiet gjennomfører forsterket territorialkontroll, og ikke grensekontroll på svenskegrensen. Politiet kontrollerer biler, busser og tog for å avdekke ulovlig innvandring, som bestilt av regjeringen.

– Vi står ikke på grensen døgnet rundt, men det er heller ikke det som er bestillingen. Det er viktig å understrøke at det ikke er innført grensekontroll, men kontroll på territoriet, og det gjør vi i dag på ulike tidspunkt, sier Hasseldal.

Svinesund Tollsted

Grensekontrollen på Svinesund.

Foto: Odd Skjerdal/NRK