Fremdeles gult nivå

Drammen og Lier kommuner viderefører gult nivå i grunnskolen og i barnehager inntil videre. Årsaken er at smitten er stigende og at det fortsatt er et mål å flate ut smittetallene. – Derfor fremstår det ikke som hensiktsmessig å redusere tiltaksnivået i barnehage og grunnskolen per nå, sier smittevernoverlege i Drammen kommune, Einar Sagberg. Regjeringen har bestemt at det nå er opp til kommunene å avgjøre tiltaksnivået i skoler og barnehager etter den såkalte trafikklysmodellen.