Fredrikstad synker

Fredrikstad er rammet av innsynking, sier seniorforsker John Dehls fra Norges geologiske undersøkelse.
I den sentrale delen av byen er det områder med innsynkning på 1 cm per år eller mer. I dag lanserer NGU, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Norsk Romsenter en gratis karttjeneste som med landsdekkende målinger viser slike bevegelser på overflaten.

Brochs gate Fredrikstad sentrum
Foto: Sebastian Nordli/NRK