Framgang i overtidsmekling

– Meklingen i tariffoppgjøret for ansatte i Oslo kommune fortsetter, og det er fremgang i meklingen, sier mekler Geir Engebretsen til NRK. Partene i meklingen har gjort seg ferdig med alle punkter i oppgjøret, unntatt økonomien.