Vil ha mer blokker i villastrøk

Enda flere villastrøk i Oslo er pekt ut til å tåle blokkbebyggelse. Byrådet er forberedt på konflikt.

Flere typiske villastrøk i Oslo vil i framtida få blokker.

FÅ BLOKKER: Tåsen er et av flere typiske villastrøk i Oslo som byrådet mener tåler flere blokker.

Foto: Dina Johnsen / NRK

Det er befolkningsveksten i Oslo som gjør det nødvendig å bygge tettere og høyere. Ifølge befolkningsfremskrivningen til Oslo kommune vil folketallet øke fra omlag 635.000 i dag til 830.000 i 2030.

100.000 boliger

Målet er å bygge 100.000 nye boliger fram til 2030. Forslaget til kommuneplan som byrådet la ut på høring tirsdag, viser et potensial på mellom 100 og 120.000 boliger.

Fortetting rundt kollektivknutepunkter for å begrense bilbruken gjennomsyrer hele planen, både rundt stasjoner og holdeplasser på dagens kollektivnett og langs eventuelle nye stasjoner og banestrekninger.

Fortetting i villastrøk

Bård Folke Fredriksen

POSITIV: Byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen fra Høyre er positiv til en fortettingsprosess.

Foto: Bendiksby, Terje / Scanpix

Det mest konfliktfylte er trolig den kategorien som i kommuneplanen er kalt "prioriterte stasjonsområder". Det er nemlig her ny blokkbebyggelse i etablerte villastrøk skjuler seg, noe som oppfattes som et fremmedelement av mange av dem som bor der fra før.

De mest typiske eksemplene de siste årene er den fortettingen som har skjedd på Røa, Vinderen og Holtet. Her har de nye blokkene som har poppet opp i gamle villahager skapt til dels stor oppstandelse i nærmiljøet.

– Jeg tror at mange som har sett utviklingen på Røa og Vinderen, synes det er blitt bra. Men for de som bor der, er det nok litt slitsomt i en overgangsperiode, sier byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen fra Høyre.

– Fortetting av denne typen bygger opp under kollektivtrafikken, men har også andre positive effekter. Den bygger opp under lokal handel og service og supplerer flere av områdene med en type boliger de har lite av fra før, sier Fredriksen.

– Ved å bygge tettere rundt knutepunktene, kan vi også verne enda mer typiske villastrøk litt lenger unna. Det var noe av intensjonen da vi vedtok en strengere småhusplan, sier Fredriksen.

Carl Oscar Pedersen (H).

IKKE FOR MYE: Carl Oscar Pedersen fra Høyre synes en fortettingsprosess må planlegges nøye.

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Lista over "prioriterte stasjonsområder" inneholdt 23 steder i forrige kommuneplan fra 2008. Nå har est ut til 34 steder (se høyre marg).

– Kan ikke ha et Manhatten midt på Smestad

Leder av bydelsutvalget i Ullern, Carl Oscar Pedersen (H), mener at man må ta hensyn til at Smestad er et villastrøk.

– Blokkene bør ikke bli for høye, og det må være en moderat overgang mellom knutepunktet med noen høyblokker, men ikke altfor høye sånn at det ikke ser naturlig ut, sier Pedersen.

– Vi kan ikke ha et Manhatten midt på Smestad.

Nå ønsker han seg en mulighetsstudie om fortetting, slik man har hatt på Skøyen.

– Vi har mange dårlige erfaringer med at man bygger først og tenker etterpå, det må vi unngå. Vi må tenke vei, skole og barnehage slik at vi skaper en god utvikling.

Saken fortsetter under videoen.

Hør hva folk på Smestad synes om fortettingsplanene.

Hør hva naboene på Smestad tenker om fortettingsplanene til byrådet.

– Vil se nærmere på Tåsen

Nestleder i bydelsutvalget i Nordre Aker, Erik Borge Skei fra Venstre, sier de vil se nærmere på Tåsen-området.

– Det er vanligvis fornuftig å fortette rundt kollektivknutepunkt. Men det er ikke alle områder som er like godt egnet, selv om de er knutepunkt.

Han mener Ullevål, Storo og Nydalen er greie områder å fortette. Men han er mer usikker på Tåsen.

– Vi vil se nøye på det området før vi bestemmer oss for noe, sier han.

Bymessig utvikling

En annen hovedkategori i kommuneplanen heter "kollektivknutepunkt for bymessig utvikling". Byrådet mener at disse tåler en enda høyere utnyttelse av tomtene og en betydelig næringsutbygging i tillegg til boliger.

Lista i forrige kommuneplan fra 2008 er supplert med Nydalen, Furuset og Ryen og ser slik ut:

"Kollektivknutepunkt for bymessig utvikling"

Lysaker

Nydalen

Breivoll

Furuset

Skøyen

Storo

Helsfyr

Grorud stasjon

Majorstua

Økern

Bryn

Hauketo

Ryen

 

 

 

Kommuneplan 2030 ligger ute på høring fram til 30. mai og skal endelig vedtas av Oslo bystyre før jul.

Røa

BLIR MODELL: Røa har allerede blitt fortettet og nå kan flere villastrøk i Oslo få slike hus.

Foto: Dina Johnsen / NRK