Mange vil sone med fotlenke

Domfelte østfoldinger vil heller sone hjemme i egen stue enn i fengsel.

Elektronisk fotlenke

Brytes fotlenka går alarmen

Foto: Kriminalomsorgen

Å sone hjemme med en elektronisk fotlenke frister flere domfelte i Østfold. Etter lang tid med planlegging starter tilbudet om hjemmesoning nå til uka.

Fridhild Andersen ved Østfold friomsorgskontor kan fortelle at de har mottatt langt flere søknader enn de har fotlenker;

Fridhild Andersen

Fridhild Andersen, leder av Østfold Friomsorgskontor

- Jeg er fornøyd så langt. Til nå har vi fått 36 søknader som vi har under behandling. Jeg regner med at det blir høyere søkermasse etterhvert som ordningen blir godt kjent i fylket. Vi har fått tildelt 20 fotlenker i vårt fylke.

Kommende uke vil den første domfelte i Østfold få en elektronisk fotlenke rundt ankelen. Det frigjør fengselsplasser og gjør at den domfelte kan sone uten å måtte avbryte studier eller jobb. Den domfelte skal kunne opprettholde sine økonomiske og familiære forpliktelser.

Vil prioritere unge domfelte

Nå skal Friomsorgen i Østfold gå gjennom søkermassen for å finne de som er best egnet. Unge domfelte skal prioriteres forteller lederen av friomsorgskontoret i Østfold;

- Det er et ønske at man skal unngå at ungdom kommer i fengsel. Det er ikke så veldig bra for ungdom å komme inn i et fengselsmiljø.

Ingen slapp form for soning

Lederen av friomsorgskontoret i Østfold forteller om en soning underlagt streng kontroll. De som får innvilget straffegjennomføring med elektronisk fotlenke må være svært nøye med å passe klokka, de får lov å være hjemme eller på jobb til avtalte tider.

- Vi vet jo at mange er skeptiske til at dette skal være en for lett form for soning. Men det er det altså ikke.

- Selv om domfelte får sone hjemme så er det svært begrenset hvor de får lov til å bevege seg. De må passe på å være inne i huset når de skal være det , og ute av huset når de skal være det.

Den som soner hjemme må også forberede seg på hyppige kontroller. I følge lederen av friomsorgen i Østfold blir det kontroller både på bopel og på stedet personen er sysselsatt.

- Og det gjør vi hele døgnet. Det er ganske strenge rammer rundt denne soningsformen.

Røyker med elektronisk fotlenke
Foto: ARNAUD FINISTRE / PHOTOPQR/LE BIEN PUBLIC

0,1 i promille betyr rett i fengsel

Et av kravene til de som soner hjemme er at det skal være helt rusfritt. Hver gang Friomsorgen gjennomfører hjemmekontroll må den domfelte blåse i alkometer, forteller Fridhild Andersen;

- Blåser de 0,1 da så er det rett inn i fengsel. Så å sitte hjemme å ta en øl er ikke akseptert.

Skal en domfelt komme gjennom nåløyet for hjemmesoning er det flere kriterier som må være på plass.

Den domfelte må ha en fast egnet bopel, en jobb eller studier, og de må ha samtykke fra familiemedlemmer eller dem de bor sammen med.
Dessuten er det et krav om total rusavhold.

Les også: Flytter for å få fotlenkesoning

Kriminalomsorgen skriver at det er klare forutsetninger for å søke om å sone med fotlenker;

" Hvis du skal gjennomføre opp til fire måneders fengselsstraff eller har fire måneder igjen til forventet prøveløslatelse, kan du søke om fotlenke; straffegjennomføring med elektronisk kontroll.

Den som gjennomfører straff med fotlenke gjennomfører ubetinget fengselsstraff. Derfor vil man være underlagt et kontrollregime som skal ivareta fengselsstraffens rammer for kontroll."

Elektronisk fotlenke
Foto: Kriminalomsorgen