Fosterhjemsforeningen: – Hvem har oversikten?

Akkurat nå pågår det tre ulike prosesser for å styrke fosterhjemsordningen. Men selv ikke de som jobber med fosterhjem klarer å holde oversikten over alt som skjer.

Tove Wahlstrøm

KJEMPER: I flere år har Tove M.S. Wahlstrøm i Norsk Fosterhjemsforening jobbet for bedre rettigheter til fosterforeldre.

Foto: PRIVAT

– Fosterhjemsomsorgen har vært et lappeteppe. Det er et mer uferdig og uregulert område enn de med ansvar ønsker å se, sier generalsekretær Tove M.S. Wahlstrøm i Norsk Fosterhjemsforening.

I helga skrev NRK om hvordan «Morten» og «Hanne» opplevde det da barnevernet på få timers varsel flyttet fosterbarna som hadde bodd hos dem i mer enn åtte år.

De mener at de har altfor svake rettigheter på flere områder. Norsk Fosterhjemsforening ser mange eksempler på nettopp dette.

– Barnet og deres rettigheter har kommet godt frem, og det er bra. Men de som har omsorg har ingen rettigheter, sier Wahlstrøm.

Tre prosesser samtidig

For to år siden ble stortingsmeldingen «Trygghet og omsorg – fosterhjem til barnets beste» lagt frem. Det betyr imidlertid ikke at hele fosterhjemsområdet er ferdig regulert. For øyeblikket pågår tre ulike politiske prosesser.

  • Et utvalg utreder nå fosterhjemmenes situasjon.
  • En kvalitets- og strukturreform er nylig vedtatt, men har ikke trådt i kraft.
  • Stortinget jobber med et forslag til lovendring som blant annet har som mål å styrke barnas rettigheter.

Fosterhjemsforeningen er bekymret for at ingen klarer å se helheten i fosterhjemsområdet, og mener en lovregulering er den beste løsningen.

– Vi stiller oss veldig spørrende til hvorfor ikke dette feltet får en god regulering. Fosterhjemsutvalget har fått et mandat, men det jobbes også med andre prosesser samtidig. Jeg lurer på hvem som har oversikten over alt som skal komme fosterhjemsomsorgen til gode? spør Wahlstrøm.

Vil ha mer helhetlig lovregulering

SVs Freddy Øvstegård er saksordfører for arbeidet Stortingets familie- og kulturkomité gjør med å endre barnevernsloven.

Freddy Øvstegård

VIL HA LOVREGULERING: Freddy Øvstegård (SV) deler fosterhjemsforeningens bekymring for at ikke fosterhjemsområdet blir sett på helhetlig i de ulike lovprosessene.

Foto: Per Øyvind Fange / NRK

Han mener disse endringene er relativt ukontroversielle, men føler seg langt fra trygg på at de mange endringene som berører fosterhjemsområdet blir godt nok samkjørt.

Jeg deler fosterhjemsforeningens idé om å sørge for en mer helhetlig lovregulering av fosterhjemsfeltet. Vi har ikke noe på fosterhjem på vårt bord enda, men det er lurt å sørge for bedre rettigheter og mer ordnede forhold for fosterforeldre, sier Øvstegård.

– Ser prosessene i sammenheng

Det er Barne- og likestillingsdepartementet som holder i de ulike prosessene som berører fosterhjemsområdet.

Statssekretær Tom Erlend Skaug skriver i en e-post at målet med endringene dels er å sikre bedre oppfølging og hjelp til fosterforeldre, men også mer forutsigbare økonomiske rammebetingelser.

– Fosterhjemsmeldingen som kom i 2016 la vekt på tiltak for å styrke oppfølgingen av fosterhjemmene. Regjeringen følger opp arbeidet med fosterhjem gjennom flere prosesser. Disse prosessene ser vi i sammenheng, skriver Skaug.