Forvirring rundt vannscooter-regler

Til tross for at Stortinget har vedtatt at det er greit med vannscooter, er det mange som ikke vet at det kan være lokale regler som gjelder.

Vannscooterbruk i Vansjø

Lokale regler gjør at selv om vannscooter er likestilt med fritidsfartøyer, er det ikke lov å bruke dem over alt. Som her på Vansjø.

For flere steder er det laget regler for å ivareta lokale hensyn som blant annet miljøvern.

Slike lokale hensyn finnes det flere av i Østfold. Ifølge Lovdata ble det i 1997 vedtatt forbud mot vannscootere på Vansjø, Hobølelva og Mosseelva, som grenser til Moss, Rygge, Råde og Våler kommune.

I Vansjø kan man daglig se folk som kjører vannscooter i vassdraget, selv om det er forbudt.

– Det er ikke lov med vannscooter i Vansjø, bekrefter politioverbetjent ved Vansjø lensmannskontor, Lill Beate Busch Norum.

Les også:

– De nye reglene forvirrer

De nye reglene som sidestiller vannscootere med andre fritidsfartøyer, har skapt debatt nettopp fordi det nå er opp til kommunene selv å avgjøre om det er lov eller ikke med vannscooter.

Turistforeningen tror det nye stortingsvedtaket om fri vannscooterkjøring forvirrer. Men det er en grunn til at reglene finnes.

– Der er mange trange tun. Og det kan lett oppstå farlige situasjoner siden det ferdes mange i kano og kajakk i innsjøen, forklarer styreleder i DNT Vansjø, Helge Jodalen.

Vannscooterkjøring

NRK har observert mye vannscooterkjøring på Vansjø.

Foto: NRK

Kan bli dyrt om man blir oppdaget

Ordføreren i Moss har også lagt merke til at det er kommet flere vannscootere til etter stortingsvedtaket.

– Vedtaket har bidratt til forvirring. Men det er bare å oppklare det her og nå. Det er ikke tillatt med vannscooterkjøring i Vansjø, sier han.

 Lill Beate Busch Norum

Politioverbetjent ved Vansjø lensmannskontor, Lill Beate Busch Norum, sier det kan bli dyrt om man blir tatt for å kjøre ulovlig med vannscooter.

Foto: Stian Pedersen / NRK

Politiet sier at de er klar over at forbudet brytes, men har ikke kapasitet til å følge med. Men det kan bli dyrt om man blir oppdaget.

– Boten er minimum 5000 kroner. Det varierer litt etter hvor de har kjørt, og hvor fort, sier politioverbetjent ved Vansjø lensmannskontor, Lill Beate Busch Norum.