Hopp til innhold

Forventer svar av justisministeren

I dag forfattet kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget et brev til justisministeren, hvor de ønsker svar om nedleggelsen av nødsentralen i Drammen.

Per Olaf Lundteigen (Sp)

I VGs avsløring kom det fram at Per Olaf Lundteigen som har kjempet for å bevare nødsentralen i Drammen ble et samtaleemne i e-post korrespondanse mellom daværende politimester i Vestfold, Christine Fossen og POD.

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Kontroll og konstitusjonskomiteen ber statsråd Per Willy Amundsen redegjøre for sitt ansvar i arbeidet som førte til avgjørelsen om å avvikle den samlokaliserte operasjonssentralen SAMLOK i Drammen.

Landsmøtet Fr.P 2017

Per Willy Amundsen må svare for hva hans forgjenger Anders Anundsen har gjort av vurderinger når nødsentralen i Drammen ble besluttet nedlagt.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vi ble enstemmig enige om å sende brev til statsråden. I brevet ber vi om at han forklarer seg om det ansvaret som han har i arbeidet som førte til at den samlokaliserte nødsentralen i Drammen nå blir nedlagt, sier senterpartiets Per Olaf Lundteigen.

Det var VG som avslørte maktspillet og drakampen mellom Politidirektoratet (POD) og Justisdepartementet. Hvorfor POD i 12. time valgte å legge ned nødsentralen i Drammen og heller etablere en ny nødsentral i Tønsberg uten helse, er fortsatt et ubesvart spørsmål.

Les også: Krever svar fra justisministeren

Les også: Mener Humlegård og Fossen må gå

Kort svarfrist

Lundteigen er forfatteren av brevet som ble enstemmig vedtatt. Den gang det ble besluttet at nødsentralen i Drammen skulle legges ned til fordel for Tønsberg, var det Anders Anundsen, som selv er fra Vestfold som satt ved roret som justisminister. Det blir derfor Amundsen som må svare på veiene av sin forgjenger.

– Han må svare på hva som er justisdepartementet sitt ansvar, hva som er politidirektoratet sitt ansvar og hva er politimesteren sitt ansvar. Han må også i spørsmålet forsvare det han har sagt som ifølge ham har vært en god og skikkelig prosess. Noe som jeg stiller meg helt uforstående til, poengterer Lundteigen.

Amundsen må svare på spørsmålene innen relativt kort tid.

– Han har litt tid på seg, men cirka en uke, mener Lundteigen.

– Hva kan skje videre i denne saken?

– Det som kan skje er at komiteen behandler svaret og så skal vi da ta stilling til om det skal reises sak eller om vi skal stille flere utdypende spørsmål.