Forundret over ny Intercity-rapport

Fylkesordfører i Østfold, Ole Haabeth, er overrasket over at den nye Intercity-rapporten konkluderer med at full utbygging ikke vil være lønnsomt.

Fylkesordfører Ole Haabeth

Fylkesordfører i Østfold, Ole Haabeth.

Foto: Birger Kjølberg/NRK

I dag kom det frem at en ny rapport fra Dovre Group og Transportøkonomisk institutt slår fast at full Intercity-utbygging er «meget ulønnsomt».

Ifølge rapporten er området for stort, og passasjerene for få i forhold til pengene som brukes.

Rapporten advarer mot å gjøre store investeringer utenfor Fredrikstad, Hamar og Tønsberg, før det avklares hva som skal gjøres for å bedre kapasiteten for fremføring av tog gjennom Oslo.

Fylkesordfører i Østfold, Ole Haabeth, sier han er forundret over konklusjonen.

– Dette går imot en rapport som kom for få uker siden. Den fremhevet nettopp den samfunnsøkonomiske gevinsten med å bygge ut hele Intercity-triangelet, sier Haabeth til NRK.

  • Les hele rapporten her

– Godstrafikk den største utfordringen

Haabeth viser til en rapport fra Vista Analyse som kom i begynnelsen av januar i år. Den konkluderte helt motsatt.

Ifølge Vista-rapporten vil hver krone investert i Vestfoldbanen gi 33 øre i pluss, hver krone som investeres i Østfoldbanen vil gi 17 øre i pluss, og Dovrebanen mot Lillehammer vil gi 24 øre i pluss for hver investerte krone.

– Jeg vet ikke hva man har lagt inn av forutsetninger for den nye rapporten, men godsutfordringen er kanskje den aller største utfordringen vi har på Østfold-banen. Ved bare å bygge til Fredrikstad løser vi ikke den utfordringen, vi må bygge helt til Halden, konstaterer fylkesordføreren.

– Forvirrende

Haabeth sier han ikke vil konkludere med hvilken rapport man bør stole på før han har studert innholdet i den nye rapporten nøye.

– Men jeg vil helst tro på den rapporten som kom for noen uker siden, medgir han.

– Forvirrende?

– Ja, det er jo det. Man kan jo stille seg spørsmål om hvordan sånt kan skje, at det er to rapporter som konkluderer helt motsatt, svarer Haabeth.

Intercity-triangelet
Foto: Jernbaneverket