Fortvilte brukere

– 2,7 årsverk blir til 1,7. Brukere på Hjelmstad dagsenter i Askim er bekymret. Torsdag kveld avgjøres budsjettet i Askim.

I forslaget til budsjett for 2010 vil rådmannen spare 1 million kroner ved Vangsveien verksteder og Hjelmstad dagsenter. Torsdag kveld skal det hele avgjøres. Tormod Rom, bruker ved Hjelmstad dagsenter, er bekymret.

– I psykiatriplan for Askim, skal det i 2009 være 3,2 stillinger, nå blir det 1,7. Jeg forstår at det skal må penger, men skjønner ikke hvorfor det alltid skal tas fra de svakeste i samfunnet, sier Tormod Rom til NRK.

Presset økonomisk

Ordfører i Askim, Trygve Westgård, åpner for at det kan finnes løsninger som sikrer dagens bemanning på Hjelmstad. Men det er en presset økonomisk situasjon.

– Vi har ikke penger til å videreføre driften fra 2009 til 2010. Vi må kutte i hele kommunen. På Hjelmstad kutter vi på antall ansatte. Men det skal være de samme åpningstidene og det skal alltid være to ansatte i åpningstidene, sier han.

Selv om ordføreren mener det er nok ansatte til å drifte som normalt, er virksomhetslederen av en annen oppfatning.

– Faktum er at vi neppe får tid til mer enn daglige gjøremål, som mat, toalettbesøk og enklere arbeidsoppgaver, sier virksomhetsleder Eva Marie Støbakk til Smaalenenes Avis.