Hopp til innhold

Lover å fortsette overvåkingen av Vansjø

Neste år er det slutt på statlige tilskudd til overvåkingen av vannkvaliteten i Morsavassdraget. Lokalpolitikerne lover at prosjektet skal videreføres.

Vansjø, Storefjorden

Vannkvaliteten i Vansjø skal fortsatt overvåkes. Her et bilde fra Storefjorden.

Foto: Espen Torgersen / NRK

Siden 1999 har vannkvaliteten i Vansjø blitt overvåket med statlige midler, som et pilotprosjekt. Neste år blir pilotprosjektet avsluttet og det statlige tilskuddet uteblir.

Det er ikke noe alternativ for politikerne å legge prosjektet på is.

Rent vann er viktig

Inger-Lise SKartlien

Ryggeordfører Inger-Lise Skartlien slår fast at det er viktig å fortsette overvåkingen.

Foto: NRK

– Rent vann er viktig for folk og vi skal ta vare på Vansjø. Vi blir med og deler utgiftene, sier ordfører Inger-Lise Skartlien i Rygge kommune.

– Nå kan prosjektet bli mindre. Frykter du at det blir dårligere?

– Vi har lagt et godt grunnlag. Nå får vi jobbe sammen for å videreføre prosjektet i omtrent samme stil som vi har hatt. Morsa er et veldig godt flaggprosjekt for oss, vi har gått i front og vi skal fortsette å være i front, sier Skartlien.

– Det er en selvfølge at vi må være med videre. Jeg håper selvfølgelig også alle de andre kommunene rundt vassdraget bidrar, sier ordfører Tage Pettersen i Moss.

Neppe like omfattende

Tilskuddene fra Staten vært rundt to til tre millioner kroner i året tidligere, men de siste årene er de blitt trappet ned.

Reidar Kaabbel

Reidar Kaabbel er styreleder for vannområdeutvalget Morsa.

Foto: Margret Helland/NRK

– Det kan nok hende at vi ikke kan overvåke så bredt som vi har gjort, sier styreleder for vannområdeutvalget Morsa, ordfører i Våler Reidar Kaabbel.

Han håper at skal få en anbefaling om hvilket nivå overvåkingen bør ligge på. Han håper også at kommunene kan bli enige om dette, og få til et spleiselag for å opprettholde overvåkingen på et tilfredsstillende nivå.

Vansjø er drikkevannskilde for rundt 60.000 innbyggere og innsjøen har i mange år vært sterkt preget av forurensing. Vannkvaliteten er i ferd med å bli bedre, og derfor er det viktig for de lokale ordførerne å fortsette arbeidet som har startet.

– Det handler om å følge opp målingene, slik at vannkvaliteten kan opprettholdes på det nivået vi har oppnådd nå. Vi må også kunne sette inn tiltak dersom det blir forverringer i situasjonen i årene som kommer, sier Kaabbel.