Hopp til innhold

Fortsetter arbeidet med OL-anlegg

Planleggingen av ny Jordal Amfi, idrettshall på Mortensrud og skøytehall på Valle Hovin fortsetter selv om OL-drømmen brast for Oslo kommune.

Trekker OL-søknaden

Kommune- og idrettstoppene var svært skuffet da de måtte trekke OL-søknaden etter Høyres OL-nei. Nå kan flere av anleggene likevel bli bygd. Fra venstre: Ordfører Fabian Stang, kulturbyråd Hallstein Bjercke (for tiden i permisjon), byrådsleder Stian Berger Røsland, idrettspresident Børre Rognlien og OL-direktør Eli Grimsby.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Scanpix

Byrådet legger ned OL-etaten og trekker inn pengene som er bevilget til å jobbe med en konkret søknad om å arrangere vinter OL i 2022.

Samtidig fortsetter arbeidet med flere av OL-anleggene i et eget kommunalt foretak. Det går fram av tilleggsinnstillingen til neste års Oslo-budsjett, som byrådet la fram tirsdag.

Summen som skal brukes på dette arbeidet er redusert fra OL-etatens budsjett på 94,6 millioner kroner til 33 millioner kroner.

Tilleggsinnstillingen legges fram hvert år for å ta høyde for plusser og minuser i regjeringens forslag til statsbudsjett og andre endringer som måtte dukke opp etter at det opprinnelige forslaget til Oslo-budsjett blir presentert i slutten av september.

Ekstra stor spenning

I år har det vært knyttet ekstra stor spenning til tilleggsinnstillingen fordi OL-søknaden er skrinlagt i mellomtiden. Det skjedde samme dag som Høyres stortingsgruppe sa nei til å gi statsgaranti til et vinter-OL i 2022.

Nå er det klart at byrådet foreslår å etablere et nytt foretak som skal ha til formål å eie, leie ut og forvalte kultur- og idrettsanlegg. En sentral oppgave blir ifølge byrådet å videreføre arbeidet med å få realisert viktige idrettsanlegg.

– Byrådet la i budsjettet for 2015 opp til økt satsing på idrettsanlegg, og vi har en ambisjon om å bygge mange av de anleggene som lå inne i OL-søknaden. Med opprettelsen av et nytt foretak sikrer vi nå at planene vi har blir gjennomført, sier byrådsleder Stian Berger Røsland (H).

- I OL-etaten er det personer med stor kompetanse og gjennomføringskraft. I det nye foretaket kan vi beholde denne viktige erfaringen og kompetansen, legger kultur- og næringsbyråd Anne Siri Koksrud (V) til.

Det nye foretaket vil bli ledet av Eli Grimsby, som har vært direktør for OL-etaten fram til nå.

Jordal, Mortensrud og Valle

Byrådet trekker fram tre prosjekter der planleggingen skal fortsette med uforminsket kraft:

 • Jordal Amfi (planlagt bygd ved siden av dagens Jordal Amfi som en av to konkurransearenaer for ishockey under OL).
 • Idrettshall på Mortensrud (planlagt som treningshall for ishockey under OL).
 • Skøytehall på Valle Hovin.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Valle Hovin

OL-drømmen brast, men Valle Hovin på Oslo øst kan likevel få tak.

Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Kulturbyråd Anne Siri Koksrud Bekkelund (V).

Foto: Sturlason

– Dette er ikke en utfyllende liste, men en oversikt over hvilke prosjekter vi jobber videre med først, sier kulturbyråd Anne Siri Koksrud Bekkelund (V).

Er dette å anse som et løfte om at disse anleggene faktisk blir bygd?

– Det er det opp til bystyret å avgjøre. Men det betyr at dette er prosjekter vi kommer til å legge fram for bystyret med en anbefaling om hvordan de kan realiseres.

– Byrådet har hele tiden vært tydelige på at OL-anlegg vil bli bygd, men at tidshorisonten nok kan bli en annen enn 2022. Nøyaktig hvordan anleggene utformes når det ikke blir noe OL, må vi komme tilbake til i dialog med Oslo Idrettskrets, sier Koksrud Bekkelund.

40 mill. til hovedbrannstasjonen

Tilleggsinnstillingen inneholder flere påplusninger både på driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet i forhold til det opprinnelige budsjettforslaget.

Dette er noen av de viktigste endringene på investeringsbudsjettet:

 • 40 millioner kroner til rehabilitering av hovedbrannstasjonen.
 • 50 mill. mer til rehabilitering av skolebygg.
 • 30 mill. mer til rehabilitering av barnehager.
 • 605 mill. i tilskudd fra staten til Munchmuseum gjør at kommunens utgifter reduseres fra ca. 2,7 til 2,1 mrd. kroner.
 • Økt kostnadsramme til rehabilitering og bygging av sykehjem: Hovseterhjemmet (totalt 592 mill.), Ullerntunet (765 mill.), Stovnerhjemmet (182)

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Oslo hovedbrannstasjon

Oslo Hovedbrannstasjon på Hammersborg skal rehabiliteres for 40 millioner kroner. Her fra justisministerens befaring to dager etter terroranslagene 22. juli 2011.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Her er noen av endringene på driftsbudsjettet:

 • 14,5 millioner kroner mer til skolen som følge av høyere elevtallsvekst enn forutsatt.
 • Totalt 28 mill. i kommunal garanti til VM i skiskyting i 2016 (tidligere bevilget 3 mill.)
 • 9 mill. i merkostnader ved gjennomføring av 2-dagers kommunevalg.
 • 2 mill. i 2015 og 2 mill. i 2016 til prøveprosjekt med innsats for veteraner etter internasjonale operasjoner.
 • 1 mill. til drift av nytt rekreasjonsområde og sjøbadanlegg på Sørenga.