Fortsatt varetekt for Jensen

Borgarting lagmannsrett har enstemmig forkastet Eirik Jensens anke over tingrettens fengslingsforlengelse til 10. september. Jensen anker dette. Lagmannsretten mener han bør sitte i fengsel til Høyesterett har behandlet anken hans over straffedommen.

Eirik Jensen 6. november 2019
Foto: Heiko Junge / Heiko Junge