Hopp til innhold

Fortsatt helse på Aker

Aker sykehus skal tilby helsetjenester også i framtida, sier Oslo Universitetssykehus.

Aker sykehus
Foto: NRK

Folk i Groruddalen må finne seg i å reise til Aker Universitetssykehus for hofteoperasjon, men kan få kols-behandling på Aker.

Rustilbud, psykiatri og legevakt ++

Aker sykehus vil overleve i en eller annen form. Også etter at Aker er lagt ned som lokalsykehus for Groruddalen og Follo, vil det bli tilbudt helsetjenester på Sinsen.

Det var hovedbudskapet til styreleder Steinar Marthinsen i Oslo Universitetssykehus på Aker-høringen i bystyrets helse- og sosialkomité tirsdag.

Oslo Universitetssykehus (OUS) er den organisatoriske papaplyen over Aker, Ullevål og Rikshospitalet.

Rusakutten er allerede vedtatt plassert på Aker. I møtet skisserte Marthinsen dessuten at en framtid med tilbud innen psykiatri, storbylegevakt og nye oppgaver innenfor samhandlingsreformen mellom stat og kommune.

Livsstilsykdommer

OUS ser for seg at Aker kan bli hovedarena for det nye motebegrepet samhandling for hele Oslos befolkning. Det kan bety kronikeromsorg, behandling av livsstilssykdommer og et mestrings- og læringssenter.

- Jeg skal være litt forsiktig med å konkludere, for vi har ikke tatt diskusjonen om Akers rolle i framtida fullt ut ennå.

- Vi inviterer nå Oslo kommune til å komme med innspill i høringen som nå pågår, sier OUS' styreleder Steinar Marthinsen.

Nye signaler

Leder for Oslo Arbeiderparti, stortingsrepresentant Jan Bøhler, er en av dem som har kjempet for å bevare Aker sykehus. Han var til stede på høringen og mener at dette er helt nye signaler.

- Dette betyr at oppgaver innenfor samhandlingsreformen skal bygges opp på Aker og ikke på Ahus, konstaterer Bøhler.

- Vi snakker om tiltak for å redusere helseforskjeller, bekjempe livsstilssykdommer og øke levealderen. Det som også er nytt, er at Aker skal bli en samhandlingsarena for hels Oslo, sier Jan Bøhler.

- Men er kampen for å bevare Aker som lokalsykehus tapt?

- Når det gjelder de rene lokalsykehusfunksjonene, har vi nok en lengre vei å gå. Dette er ett skritt i riktig retning, men vi er ikke i mål i forhold til at Aker skal være et fullverdig lokalsykehus for hele Groruddalen.

Lokalsykehuset trolig tapt

Det målet er trolig uoppnåelig. Pasientene i bydelene Grorud og Stovner ble tvangsflyttet til Ahus allerede i 2004. Bydel Alna og seks Follo-kommuner er vedtatt overført i løpet av året.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har slått fast at tidligere vedtak om opptaksområdene ligger fast. Og slik Østlandssendingen nå tolker stemningen i det politiske miljøet, erkjenner flere og flere i det politiske miljøet i Oslo at en omkamp om dette er en tapt sak.

Dermed blir det nå om å gjøre for Akers tilhengere å karre til seg flest mulig spesialoppgaver for å unngå at eiendommen blir solgt og gjort om til boliger.