Hopp til innhold

– Fremdeles et militært nærvær på Rygge

Forsvaret oppretter en kompaktbase på Rygge når den militære delen av flystasjonen legges ned om ett år.

Bell-helikopter på Rygge

Det kommer fremdeles til å være et militært nærvær på Rygge, selv etter at Rygge flystasjon legges ned.

Foto: NRK

Rolf Folland, Rygge flystasjon

Sjef for Rygge flystasjon Rolf Folland sier at det fremdeles være helikopterberedskap på Rygge.

Foto: Martin Tangen Schmidt/NRK

I går signerte forsvaret en avtale med den sivile lufthavnen om å overta ansvaret for driften av rullebanen.

Tilbake blir en liten enhet i forsvaret, sier sjef for Rygge flystasjon, Rolf Folland.

– Det blir en base med SeaKing-redningshelikopter, et bell-helikopter til støtte for politiet og spesialstyrkene, og noe annen kompetanse i forhold til å kunne ta imot jagerfly på høy luftmilitær beredskap, sier han.

Forsvaret bruker selv betegnelsen kompaktbase om det som blir igjen fra Luftforsvarets side på Rygge militære flystasjon.

– Et mindre fotavtrykk

Styrkeforholdet på Rygge blir snudd fra neste høst. Da er det Forsvaret som blir leieboere hos Moss lufthavn Rygge – i dag er det motsatt.

Men selv om flystasjonen legges ned, blir det et militært nærvær på Rygge. Men av langt mindre karakter enn i dag.

– Det blir et mye mindre fotavtrykk, innenfor et avgrenset geografisk område, som er mindre enn det Rygge flystasjon er i dag. Der vil vi daglig drive disse helikopteroperasjonene. I den prosessen trenger vi et samvirke med ny flyplassdriver, Rygge Sivile Lufthavn.

Høyre vil revurdere vedtaket

Rygge sivile Lufthavn overtar konsesjonen for sivil flyplassdrift på Rygge fra 01.08.14.

Men i dag sier førstekandidat for Høyre i Østfold, Ingjerd Schou, at vedtaket om å nedlegge Rygge flystasjon skal revurderes dersom Høyre kommer i regjering.

Beslutningen om å stenge flystasjonen er gjort på for dårlig grunnlag, sier hun.

– Vi har hele tiden vært veldig tydelige på at vi ønsker en gjennomgang av situasjonen på Rygge, for å se om det er mulig å reversere vedtaket. Skulle det være mulig, så er det noe vi vil se på. Hvis det har kommet for langt, og ikke er mulig, så har vi vært veldig tydelige på at vi raskest mulig komme opp med en plan for hva som skal skje i ettertid. Regjeringen har ikke klart å si noe sikkert om en plan b.