Fortsatt full stans

Det er fortsatt full stans på Oslo S. Jernbaneverket arbeider med å finne alle feilene i anlegget . Bussopplegget som er satt opp kjøres fram til klokken 22, før Jernbaneverket tar en ny avgjørelse på hva de skal gjøre videre.