Forsvaret satser på Rygge

Rygge Flystasjon skal bli et kraftsentrum for Forsvaret i Sør-Norge.

Planene for å modernisere Forsvaret ble lagt frem i dag, og der kommer det fram at både regjeringen og Forsvarssjefen ønsker å satse på Rygge og videreføre all virksomhet ved flystasjonen. Dermed kommer Østfold godt ut sammenlignet med de fleste andre fylker.

I tillegg foreslås det at Luftforsvarets stasjon på Mågerø i Vestfold, med 200 arbeidsplasser, flyttes til Rygge.

I tillegg skal Heimevernets distriktsentrum for Østfold og Vestfold også ligge på stasjonen, noe som betyr slutten for distriktsstaben i Sarpsborg.