Første tilfelle av skrantesyke etter jaktstart

En drøy uke inn i den statlige fellingen av villrein i Nordfjella har man oppdaget et nytt tilfelle av skrantesyke.

Rein skotne av jegarar på Hemsedalsfjellet

NEDSLAKTING: Over 2000 dyr skal avlives for å stanse et utbrudd av skrantesyke.

Foto: Aleksander Åsnes / NRK

Ifølge Mattilsynet er dette det åttende tilfellet av sykdommen i Nordfjella, siden kartleggingen startet i 2016.

I en pressemelding opplyser Mattilsynet at reinsdyrbukken ble skutt av det statlige fellingslaget fra Statens naturoppsyn, og at smittestoffet er påvist i dyrets lymfeknuter.

Dette er det første positive tilfellet som er funnet under den statlige fellingen, som startet 7. november.

Petter Braaten - seniorrådgjevar - SNO

Petter Braaten er seniorrådgiver i Statens Naturoppsyn.

Foto: Håvard Heggen / NRK

– Det var det første jaktlaget som felte bukken som vi har fått beskjed fra Veterinærinstituttet om at var smittet, sier seniorrådgiver i Statens naturoppsyn, Petter Braaten, til NRK.

Han understreker at selv om dette er det første tilfellet av skrantesyke etter at den statlige jakten startet opp, så er det forventet at det kommer flere.

– Prosentvis, i forhold til jakt både i fjor og i år, så har det jo ligget oppunder 1 prosent. Så dette er ikke overraskende for oss, sier Braaten.

– Vi regner med å finne flere positive dyr fremover. Skrantesjuke sprer seg fra dyr til dyr, og til miljøet, og det er derfor vi nå jobber med å fjerne hele stammen, sier Hallgeir Herikstad, CWD-koordinator i Mattilsynet.

Dårlig vær stanser prøvene

Det er Mattilsynet som har ansvaret for prøvetaking og smittehåndtering under saneringen i Nordfjella. Reinsdyrene som blir felt transporteres ned fra fjellet, til et baseområde hvor det tas prøver av dyrene. Disse prøvene sendes til Veterinærinstituttet for analyse.

– Vi har en del dyr liggende her som vi har sendt inn prøver på. Vi skal sende inn flere prøver i dag også, hvis vi kommer oss ut av fjellet med bil, sier Braaten.

Uværet i fjellet sørger for at de trolig ikke får levert disse prøvene før etter helgen.

– Så det er et etterslep hele tiden. Så vi har fått tilbakemeldinger på at det som står i statistikken ikke er det samme tallet som vi rapporterer her fra fjellet, men det er på grunn av etterslepet, forklarer Braaten.

Har skutt 65 dyr

Per 15. november hadde det statlige fellingslaget skutt 64 reinsdyr, ifølge Mattilsynet. Når NRK snakker med Petter Braaten fredag formiddag, opplyser han at det er felt 65 dyr.

30 jegere jakter i turnus, med base fra Breistølen på Hemsedalsfjellet, for å gjennomføre regjeringens vedtak om sanering av villreinstammen i Nordfjella.

Hele stammen – som ved starten av årets jaktsesong telte rundt 2.200 dyr – skal utryddes innen mai neste år for å bekjempe skrantesyke (CWD).