Vil bygge den første nye veien i marka på 30 år

Løvenskiold-Vækerø vil bygge ny vei i Nordmarka som gjør det mulig å kjøre mellom Sørkedalen og Lommedalen. Men Naturvernforbundet har klaget veien inn til Fylkesmannen.

Ny vei i Nordmarka

HER BLIR DET VEI: Den planlagte veien skal gå over Dammyra ved Vidvangshøgda, mellom Storbekkhytta og Kampesetra.

30 år etter at det sist det ble bygget en bilvei i marka, planlegger familiebedriften Løvenskiold-Vækerø en ny vei i Nordmarka.

I mai i år fikk de godkjent planene for veien, som skal gå over Dammyra ved Vidvangshøgda, mellom Storbekkhytta og Kampesetra.

– Den nye veien gjør det mulig å kjøre mellom Sørkedalen og Lommedalen. Det forenkler skog- og eiendomsdriften i marka, sier teamleder Øyvind Foss hos Løvenskiold.

Fordeler for vannverket

Øyvind Fosse

LØVENSKIOLD: Teamleder Øyvind Foss.

Foto: Kjell Vesje / NRK
Gjermund Andersen

NATURVERNFORBUNDET: Oslo-leder Gjermund Andersen.

Foto: Kjell Vesje / NRK

Løvenskiold mener også at vannverket i Bærum vil dra nytte av den nye, to kilometer lange veien.

– Det er veldig store fordeler for Bærum kommune, spesielt når det gjelder drikkevannsforsyningen. Heggelivannet er knyttet til drikkevannet på Aurevann via tunnel, så de har også et sterkt ønske om å få en direkte tilknytning i forvaltningen av drikkevannet i Bærum, slik at de slipper å kjøre om Bærumsmarka.

I dag må vannverket kjøre lange omveier for å kunne holde oppsyn med drikkevannet.

Som med de andre markaveiene, vil heller ikke Sørkedalen-Lommedalsveien være tilgjengelig for allmen bilkjøring, men stengt med en bom.

Klaget inn til fylkesmannen

Men ikke alle er like fornøyde med planene til Løvenskiold. Fra før av har bedriften mer enn 400 kilometer vei i Nordmarka, og det mener Naturvernforbundet holder.

De har derfor klaget til Fylkesmannen på at bedriften nå får bygge mer vei.

– For det første mener vi at veinettet i marka er mer enn godt nok utbygd. Vi trenger ikke flere veier for friluftslivet eller for skogbruket, sier Oslo-leder i Naturvernforbundet, Gjermund Andersen.

Andresen mener Markaloven bør gå foran skogbrukets interesser.

– Markaloven sier vi skal prioritere friluftsliv og naturopplevelser. Tiltak som kan ødelegge for dette er ikke tillatt, sier han.

– Men fordelen med denne veien ar at den knytter sammen Lommedalen og Sørkedalen, så det gjør den jo lettere for folk å komme inn i Nordmarka?

– Det er riktig. Men samtidig så bryter den nye veien den eneste muligheten til å gå tur uten å krysse vei, fra Lommedalen og helt inn til Stubdal i Ås, sier Andersen.

– Har fått positive tilbakemeldinger

Sist gang det ble ferdigstilt en skogsbilvei i marka var i 1984. Det var veien som går fra Sandungsdammen til Skysskafferodden, på sydsiden av Store Sandungen.

Selv om den nye veien bygges først og fremst for skogdriften, håper Løvenskiold-Vækerø at også turfolk og friluftsliv får glede av at det nå kan bli bedre forbindelse mellom Lommedalen og Sørkedalen.

– Vi har fått veldig mange positive tilbakemeldinger fra friluftslivet om denne veien. Det vil åpne opp for store turmuligheter fra den ene dalen til den andre, sier Øyvind Foss.

Det er Fylkesmannen som nå skal avgjøre skjebnen til markaveien, etter klagen fra Naturvernforbundet.

Laster kart, vennligst vent...

Den planlagte veien skal knytte sammen Lommedalen i Bærum og Sørkedalen i Oslo.