Forsøkt tvangssendt ut av landet

En alvorlig syk tyrkisk kvinne som har fått avslag på asylsøknaden sin, ble mandag forsøkt tvangssendt tilbake til Tyrkia.

Tyrkisk kvinne

Sønnen til denne tyrkiske kvinnen frykter hun kommer til å dø om hun blir sendt ut av landet.

Foto: Kutluay Tulum

Den 60 år gamle kvinnen kollapset da politiet kom for å hente henne og ble øyeblikkelig lagt inn på Ahus. Flere leger mener hun er altfor syk til å bli sendt ut av landet.

Elleve medikamenter

Kvinnen kom til Norge fra Tyrkia i 2004. Hun er enke og fire av barna hennes er bosatt i Norge. Kvinnen lider av Alzheimer og nyresvikt og går på elleve medikamenter jevnlig.

Kvinnen fikk allikevel avslag på asylsøknaden sin om opphold på humanitært grunnlag. Og på mandag kom politiet til Stovner for å hente henne i leiligheten hennes.

Frykter at hun vil dø

I dag blir hun etter all sannsynlighet skrevet ut fra Ahus etter kollapsen på mandag, og sønnen hennes frykter at hun kommer til å dø hvis hun blir sendt ut av Norge.

- Hun kan ikke bo alene, hun er jo en pleiepasient. Hun kan ikke ta medisiner selv, ikke lage mat selv, hun har jo Alzheimer, og hun er suicidal. Hun kommer til å ta livet sitt om hun blir sendt tilbake til hjemlandet, sier Kutluay Tulum.

-Vil ikke kunne klare seg alene

I legeerklæringen fra Akershus Universitetssykehus er det konkludert med at hennes tilstand er slik at hun ikke kan tåle en transport til Tyrkia, selv med følge på flyet. Videre står det at kvinnen ikke vil kunne klare seg der alene, uten slektninger til å ta seg av henne.

I følge sønnen hennes gråter hun hele tiden i frykt for å bli hentet av politiet og bli sendt tilbake til Tyrkia.

Stortingsrepresentant for SV, Aktar Chaudry mener utlendingsnemda opererer på en inhuman måte.

Også bystyrepolitiker Mertefe Bartinlioglu (H) reagerer på behandlingen kvinnen har fått.

- Selv om lovverket ikke tillater opphold i Norge må man av og til og spesielt i dette tilfellet bruke skjønn når avgjørelser skal tas. Det er innlysende at hun ikke klarer seg selv hvis hun blir sendt tilbake til Tyrkia, sier Bartinlioglu som selv er fra Tyrkia.

- Nye opplysninger om helsetilstanden

Advokat Trine Beate Omland er sjokkert over behandlingen av kvinnen.

- Jeg har i dag sendt en omgjøringsanmodning på asylavslaget og en begjæring om utsatt iverksetting av utsendelse med nye opplysninger om en forverring av min klients helsetilstand, sier Omland.

I den fremkommer det blant annet at det er en suicidalfare og fare for ny akutt psykose, og at hun ikke er i stand til å ta vare på seg selv.

- Jeg forventer nå at UNE gir utsatt iverksetting øyeblikkelig, sier Omland.  

Mandag kom politiet for å hente den gamle kvinnen.

Tredelt ansvar

Utlendingsnemnda som siste instans, avslo i januar kvinnens søknad om asyl. I dag har de fått en omgjøringsamodning fra kvinnens advokat, og vil se gjennom denne før de eventuelt kommenterer saken.

I og med at kvinnen for kort tid siden ble 60 år har hun etter avslaget om asyl, sendt en ny søknad om familiegjenforening. Denne søknaden vil nå bli behandlet hos Utlendingsdirektoratet.

Hvem som nå har ansvaret for kvinnens framtid i Norge er derfor 3-delt. For utlendingsnemda skal nå behandle omgjøringsanmodningen på asylavslaget.

Politiets utlendingsenhet har ansvaret for om kvinnen er i medisinsk stand til å transporteres ut av landet.

Og UDI skal avgjøre om kvinnen får bli i Norge mens hennes nye søknad om familiegjenforening blir behandlet.

Tyrkisk kvinne

Den 60 år gamle kvinnen kollapset da politiet kom for å hente henne og ble øyeblikkelig lagt inn på Ahus.

Foto: Kutluay Tulum