Forskningsprosjekt skal få nordmenn til å gå mer

Forskere skal nå finne ut hvordan nordmenn kan bli flinkere til å velge bort bilen og heller ta beina fatt på kortere turer.

Folk som går på tur

GÅTUR: Mossingenes turvaner har blitt undersøkt i et forøkt på å få flere til å gå.

Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

Professor Kine Halvorsen Thorén ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet sier til Dagsavisen at forskningsprosjektet er viktig både for folkehelsa og for miljøet.

– I dag er det altfor mange som kjører bil når de kan gå, sier hun.

En tredjedel går ikke på tur

Professor Kine Halvorsen Thorén ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

SLUTT PÅ KJØRING: Professor Kine Halvorsen Thorén ved NMBU, sier at for mange kjører i stedet for å gå.

Foto: Håkon Sparre, NMBU

Forskningsprosjektet skal pågå fram til slutten av neste år. Det ledes av forsker Odd Inge Vistad ved Norsk institutt for naturforskning på Lillehammer og finansieres av Norges forskningsråd. Forskerne har allerede undersøkt folks turvaner i Moss.

Av de 780 som er spurt, svarer åtte prosent at de går fra null til en halv tur i uka. 27,5 prosent svarer at de går fra en halv til fire turer i løpet av sju dager.

– Dette innebærer at om lag en tredel av de spurte så å si ikke beveger seg ute til fots, sier Thorén.

Mest med hund

64,5 prosent av de spurte i Moss svarer på sin side at de går mer enn fire turer i uka.

Tallene fra Moss viser kanskje ikke så overraskende at de som har hund, også går mest. Menn går sjeldnere enn kvinner, og færre med lav utdanning går tur.

Mange som går lite tur, svarer at de ville gått mer hvis de hadde hatt noen å gå sammen med. Mørke og vinter er like vanlige turhindre som mangelen på turselskap.