Forskning blir kunst

Nytt forskningsprosjekt ved Høgskolen i Sør-Øst Norge viser at mange eldre med psykiske plager, ikke får den hjelpen de bør ha. Resultatene presenteres i form av kunst.


(K2) Enslige hjemmeboende eldre med pyskiske lidelser blir diskriminert, og får ikke behandlinga de har krav på. Det går frem av en forskningsrapport fra Høgskolen i Sør-Øst Norge. I morra blir rapporten presentert i form av kunst i Drammen.