Forskjeller i spesialundervisning bekymrer Utdanningsforbundet

Utdanningsforbundet mener fordelingen av penger til spesialundervisning viser at det ikke gis et likeverdig tilbud til alle elever i osloskolen.

Det er store forskjeller mellom øst og vest i osloskolen når det gjelder tildeling av penger til spesialundervisning per elev.

SE VIDEO: Lofsrud skole får minst penger til spesialundervisning per elev i osloskolen.

Terje Vilno

– Tilbudet til elevene er etter vårt syn ikke likeverdig, sier lederen av Utdanningsforbundet i Oslo, Terje Vilno.

Foto: Rune Jensen / NRK

– De skolene med et høyt beløp per elev kan iverksette mer omfattende tiltak overfor eleven, mens en elev på en skole med lite penger til rådighet vil få et dårligere tilbud. Det er etter vårt syn ikke et likeverdig tilbud, sier lederen av Utdanningsforbundet i Oslo, Terje Vilno.

Skoler på vestkanten i Oslo får mer penger per elev med vedtak om spesialundervisning, enn skolene på østkanten, viser en rapport som Deloitte har utført på oppdrag fra Oslo kommune.

Rapporten fra Deloitte viser at snittet per elev i vest ligger på 124 000 kroner, mens det er bare 77 000 kroner i øst.

Det bekymrer Utdanningsforbundet.

– I utgangspunktet tenker vi at elever med samme type utfordringer bør få et likeverdig tilbud som koster der samme, sier Vilno.

Flere med spesialundervisning i øst

Høyres Øystein Sundelin

– Det at flere trenger spesialundervisning på østkanten, kan være grunnen til at oppfølgingen av hver enkelt elev blir billigere i øst , sier lederen av utdanningskomiteen i Oslo, Øystein Sundelin fra Høyre.

Foto: Rune Jensen / NRK

Høyre vil ikke være med på at vestkantskoler prioriteres høyere enn østkantskoler, selv om enn rapporten slår klart fast at vestkantskolene får langt mer penger per elev til spesialundervisning.

– Det at flere trenger spesialundervisning på østkanten, kan være grunnen til at oppfølgingen av hver enkelt elev blir billigere i øst , mener lederen av utdanningskomiteen i Oslo, Øystein Sundelin fra Høyre.

– Når vi ser at enkelte skoler i øst har en prosentvis langt større andel av elever med spesialundervisning enn i vest, så vil man kanskje tro at man kan drive det noe rimeligere, ved at man ikke trenger så mange flere spesiallærere når man likevel har en stor elevgruppe, sier Sundelin.

Han håper det er slik at elevene i hele Oslo har et likeverdig tilbud.

– Jeg forstår Høyres argument hvis man tenker at siden det er mange elever på en østkantskole med spesialundervisning, så kan de settes i gruppe. Men hvis man skal gi et likeverdig tilbud bør man tenke at gruppenes størrelse burde vært tilnærmet like, sier Terje Vilno i Utdanningsforbundet.

Har vært bekymret for tildelingsmodellen lenge

– Vi har vært bekymret for tildelingsmodellen i Oslo i mange år, nemlig at modellen gir penger til skolene ut fra i hovedsak antall elever og ikke de kostnadene skolene har for drifting av tilbudet, sier leder av Utdanningsforbundet i Oslo, Terje Vilno.

Artikkelen fortsetter under bildet

Spesialundervisning-graf

Grafen beskriver antall kroner per elev brukt på spesialundervisning ved Oslo-skolene i 2013. Vestlige bydeler (inkludert bydel Nordstrand) i blått. Østlige bydeler i grønt.

Foto: Deloitte

– Dette er et innspill fra Deloitte til rådhuset om hvordan vi eventuelt skal endre kriteriesystemet i osloskolen, sier Høyres Øystein Sundelin.

– Viser ikke rapporten at det står dårligere til på østkanten?

– Rapporten slår på ingen måte fast at det er en skjev fordeling i favør av vest i finaniseringssytemet i osloskolen. Det rapporten kanskje indikerer, er at skolene med få elever med spesialundervisning kommer for godt ut på kriteriefordelingen, kontra skolene med mange elever med spesialundervisning. Det kan være et innspill på noe vi kan endre i kriteriesystemet, sier Sundelin.

– Høres mye ut, sier rektor

Uranienborg skole er den skolen som ifølge rapporten får mest penger per elev til spesialundervisning med 260 000 kroner. Lofsrud skole får til sammenligning bare 30 000 kroner per elev.

– Jeg liker ikke at østkantskoler settes opp mot vestkantskoler. Jeg ser statistikken. Men spesialundervisningen er så forskjellig, så det er vanskelig å si, sier rektor på Uranienborg skole, Randi Tallaksen.

Tallaksen forklarer den høye summen per elev med at skolen gir flere elever tilpasset undervisning i stedet.

– Det høres ut som mye penger, men disse pengene skal ikke bare gå til spesialundervisning. De skal også gå til tilpasset opplæring. Vi putter store summer og ressurser inn i form av lærere i begynneropplæringen og i overgangen til mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Det er en slags forebygging for å unngå spesialundervisning ved at vi fanger opp elevene opp tidlig, sier Tallaksen til NRK.

Hun sier Uranienborg skole har fått ned spesialundervisningen med to prosent på tre år.

Tror ikke flere trenger spesialundervisning i øst

Hun påpeker at tildelingen utgjør bare sju prosent av hele rammen skolen blir tildelt til undervisningsrelatert virksomhet.

Rektoren på Uranienborg kjøper ikke Høyres argument om at flere trenger spesialundervisning på østkanten, og at det derfor blir mindre penger per elev.

– Vi har elever som vi kanskje kunne fattet et vedtak om spesialundervisning på, men som vi i stedet finner tilpassede differensierte modeller i klassene på. Elever har så mange ulike behov. Nå er det ikke sånn at det på østkanten er det mange som hele tiden trenger spesialundervisning, mens på vestkanten er det nesten ingen, sier Tallaksen.

– Rapporten sier ingenting om hva skolene bruker på spesialundervisning, og om skolene tilbyr den spesialundervisningen de skal tilby til elevene som trenger det, påpeker Høyres Øystein Sundelin.

– Oslo øst får totalt langt mer penger til skole enn Oslo vest. Det er en linje vi skal fortsette med. Det er store forskjeller utifra hvilke behov den enkelte skole har. Det vi vet er at vi har større utfordringer knyttet til språk i øst enn i vest, avslutter Høyres leder i Utdanningskomiteen.

Uranienborg skole

Uranienborg skole (bildet) er den skolen som ifølge rapporten får mest penger per elev til spesialundervisning med 260 000 kroner. Lofsrud skole får til sammenligning bare 30 000 kroner per elev.

Foto: Fredrik Buer / NRK